nieuws

Belton wil retoursystemen houten mallen voor beton

bouwbreed

De Vereniging van Fabrikanten van Bouwelementen voor Betonconstructies (Belton) roept producenten van houten mallen op om aan retoursystemen te beginnen. Het milieu en de maatschappij zijn ermee gediend als de mallen na gebruik terug gaan naar de fabrikant.

Dat zei F.W. Lingen van de Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland (BFBN) te Woerden, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe modelmakerij van Ter Stege Betonvormen BV te Hoogeveen. Vooralsnog denkt Belton aan het maken van werkafspraken en nog niet aan het vastleggen van de retoursystemen in exclusieve contracten. Er zijn namelijk nog veel punten die uitgewerkt moeten worden, voordat duidelijk is wat de consequenties zijn van een retoursysteem. Toch vindt Belton dat er begonnen moet worden, in onderling vertrouwen.

“De mogelijke voordelen van retoursystemen zijn groot. Als de nadelen worden ondervangen, is de betonindustrie zeer geinteresseerd in dergelijke systemen. Ter Stege verdient een pluim, omdat het bedrijf heeft aangedurfd de eerste schreden op het onzekere pad van de retoursystemen te zetten. Men heeft een haalbaarheidsstudie laten verrichten en geinvesteerd in een nieuwe hal. Daarmee heeft Ter Stege een voorsprong op de concurrentie opgebouwd”, aldus Lingen.

Voor- en nadelen

Het terugnemen van houten mallen voor beton heeft voor- en nadelen. Lingen noemde als voordelen voor Ter Stege, dat er minder materiaal nodig is, dat het bedrijf bij gelijkblijvende prijzen een groter marktaandeel kan verwerven en dat de systematische en seriematige produktie minder tijd in beslag neemt. Nadelen van het hergebruik van mallen zijn, dat het retourtransport georganiseerd moet worden, dat de mallen gedemonteerd moeten worden, dat er extra investeringen nodig zijn in een nieuwe hal en dat het afvalprobleem niet meer bij de betonproducent, maar bij de mallenbouwer komt te liggen. Het zijn stuk voor stuk problemen die overwonnen ke worden, maar die ook risico’s met zich meebrengen.

Lingen wees op het belang van goede werkafspraken over het terugsturen van mallen naar de fabrikant. Vooral de logistiek en de toerekening van kosten vragen veel aandacht. En er moet een goede geschillenregeling komen, voor het geval er verschillen van mening ontstaan.

Belton vindt echter dat de fabrikanten van mallen en de producenten van betonnen elementen zich niet moeten laten tegenhouden door de onzekerheden. “De producenten zijn bereid mee te denken en het gesprek aan te gaan”, zei Lingen. Hij gaf een overzicht van de activiteiten van Belton op het gebied van mallen. Er is een werkgroep Mallen, opgericht omdat het verbranden van houten mallen maatschappelijk niet meer wordt aanvaard en omdat de kosten van storten steeds hoger worden.

De werkgroep heeft zich gebogen over de mogelijkheden om het afval te hergebruiken, om de mallen minder milieubelastend te ontwerpen en om retoursystemen op te zetten. Bovendien is Belton van plan om een prijsvraag uit te schrijven voor de ‘ideale mal’. “Die bestaat uiteraard niet, maar het is de bedoeling om door praktijkvorbeelden te komen tot steeds slimmere oplossingen”, aldus Lingen.

Waar vakmanschap

De nieuwe modelmakerij van Ter Stege is gevestigd op industrieterrein De Wieken te Hoogeveen. Het bedrijf is tweemaal zo groot geworden. Er werken 135 medewerkers op een vloeroppervlak van 2500 m2, ondersteund door de nieuwste computertechnieken. Bij de inrichting hebben de arbeidsomstandigheden van de werknemers een grote rol gespeeld. Er zijn 65 mensen werkzaam in de modelmakerij. Ter Stege Betonvormen is een zelfstandig bedrijf binnen het concern Ter Stege Aannemingsbedrijven.

Bij de opening van de nieuwe modelmakerij zei S.A. ter Stege, algemeen directeur, dat waarachtig vakmanschap een voorwaarde blijft voor het maken van houten mallen, ondanks de ondersteuning door de computer. Het bedrijf heeft nu voldoende ruimte om tegemoet te komen aan de toekomstige ontwikkelingen. Ter Stege Betonvormen levert niet alleen aan Nederlandse producenten van betonnen elementen. Ook de Duitse en Belgische markt worden bediend.

Reageer op dit artikel