nieuws

Belgie beleeft ‘tijdelijk’ plankloze vrijdag

bouwbreed

“Vrijdag wordt een plankloze dag”, zo kopt de Belgische Bouwkroniek. “Rien ne va plus”, het gaat niet meer in de Belgische naaldhoutzagerijen in dat land. De meeste houtzagerijen gaan in Belgie voorlopig op vrijdag dicht.

De klanten zijn kopschuw geworden van de voortdurend dalende prijzen, waartegen ze het gezaagde hout ke kopen. Ze houden derhalve geen voorraad en stellen hun orders uit tot de dag waarop het hout eigenlijk al geleverd moest zijn. Dat de sector in een negatieve spiraal terecht is gekomen, heeft verschillende oorzaken. Belgisch hout heeft altijd een bestaan gevonden naast het hout uit Scandinavische landen. Maar door de steeds maar devaluerende Zweedse kroon sedert 1993, wordt dit Zweedse hout tegen prijzen ingevoerd, die elke concurrentie tarten.

Concurrentie

Verder vindt er dumping plaats vanuit de voormalige Oostbloklanden, die vooral pallethout voor de verpakking op de markt brengen. Bovendien wordt Belgie geplaagd door een recessie, die nu ook de woningbouwsector bedreigt. Deze vormt vanouds een belangrijke sector voor de afzet van gezaagd hout. Daarom hebben zagerijen hun kerstreces verlengd en gaan ook nu nog een dag of wat dicht.

De zagerijen zijn tevens gedupeerd door het feit, dat ze hun capaciteiten in het verleden hebben opgevoerd tot ver boven de Belgische behoefte aan gezaagd hout, waardoor ze meer dan de helft van hun hout moeten exporteren naar hun buurlanden. Maar daar worden ze weer geconfronteerd met de harde concurrentie door Scandinavie en Oost-Europa.

Ook de exportweg biedt geen uitkomst meer. De zagerijen Fruytier, Pauls en Rombouts, die samen goed zijn voor ongeveer 60% van de nationale produktie van gezaagd naaldhout hebben de noodklok geluid. Er is volgens hen overal in Europa een overaanbod van gezaagd naaldhout. Alle zagerijen zullen hun produktie wat moeten inbinden. De drie bedrijven doen dit door op een aantal vrijdagen hun produktie stil te leggen. Hun voorbeeld wordt gevolgd door andere Belgisch zagerijen, zodat van een zekere gedwongen solidariteit sprake is. Aan de devaluatie van de Kroon en dergelijke is niets te doen.

Kosten grondstoffen

Wel hebben de zagerijen grote problemen met de kosten van hun grondstoffen. Ze hekelen eensgezind het systeem van de houtbevoorrading in hun land. Elk jaar moeten ze tegen elkaar opbieden op 24 grote boomveilingen die in oktober en november plaatsvinden. Een dergelijk systeem heeft een prijsopdrijvend effect. Bovendien vallen die maanden in een slechte periode. In de herfst is namelijk nog niets bekend over de prijsontwikkelingen van de internationale houtmarkt.

Deze zijn pas in februari en maart bekend, omdat de grote produktielanden dan hun posities hebben ingenomen. Voorts zijn de hoeveelheden van Belgisch naaldhout op de Belgisch markt aangeboden veel te klein, aldus de zagerijen. De hoeveelheden zijn notabene gebaseerd op het Boswetboek van 1854. Er zou volgens hen derhalve een kaderovereenkomsten moeten worden gesloten waarbij het bomenaanbod op de vraag wordt afgestemd. En de aankopen zouden gespreid moeten worden over het hele jaar, zo vinden de zagerijen. De prive-boseigenaren blijken daar volgens de zagerijen niets voor te voelen.

Scandinavie

“In Nederland doen zich deze problemen niet voor”, aldus H. Heuvelman presidiumlid van de VVNH (Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen) te Almere. “We hebben in Nederland slechts vijftien meest kleinere zagerijen, die zich voornamelijk toeleggen op het verwerken van pallethout. Het naaldhout komt voornamelijk uit Scandinavie. We hebben als houthandel in het verleden wel eens zaken gedaan met voormalige Oostbloklanden. Die boden het naaldhout soms tegen aanvaardbare prijzen aan, om deze vervolgens tegen de afnamedatum te verhogen tot minder aanvaardbare prijzen. Die weg hebben we meteen verlaten.”

Reageer op dit artikel