nieuws

Beheer van informatie onvoldoende geregeld

bouwbreed

Het beheer van informatie in de bouw is onvoldoende geregeld. In veel organisaties ontbreekt een informatiemanager, er wordt te weinig gebruik gemaakt van hulpmiddelen voor informatiebeheer en er is een overmaat aan informatiedragers.

Dat staat in het voorwoord van rapport nr. 87 ‘Informatie-ordening in de bouw; evaluatie en verbetering’, uitgegeven door de Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), de onderzoeksstichting van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw) te Zoetermeer.

Het rapport biedt een analyse van een deel van de problemen met betrekking tot het beheer van informatie in de bouw. De problemen zijn het gevolg van de enorme hoeveelheid informatie (bij grote poen gaat het om tienduizenden documenten) en de complexiteit van het beheer. Het samenstellen, ordenen en verwerken van informatie wordt steeds belangrijker, aldus de samenstellers van het rapport. Het beheer van informatie is zeker niet minder belangrijk dan andere aspecten van het bouwpomanagement, zoals kosten, tijd, kwaliteit en organisatie. Bovendien wordt het beheer van informatie meestal onderschat, het is ingewikkelder dan men denkt.

Oplossingen

In het rapport worden de problemen in drie soorten verdeeld. Allereerst is het nodig, dat de informatie aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Ten tweede ke er problemen ontstaan bij de verwerking van de informatie. Tenslotte moet de communicatie van de informatie tussen verschillende bedrijven goed verlopen. Het rapport biedt voorbeelden uit de praktijk. Elk voorbeeld wordt gevolgd door een analyse en een voorstel om het probleem aan te pakken.

De oplossingen die in het rapport worden voorgesteld wijken af van de oplossingen die in de praktijk worden uitgeprobeerd. In lopende en recente onderzoekspoen wordt vooral gekeken naar hoe informatie wordt gemaakt, vastgelegd en uitgewisseld. Volgens het rapport is er te weinig aandacht voor het waarom en wanneer van informatie. Zulke kwalitatieve aspecten zouden meer aandacht moeten krijgen.

In het vierde hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven voor het oplossen van en omgaan met de problemen. Om de kwaliteit te verbeteren zouden eisen gesteld moeten worden aan de geleverde informatie in elke fase van het bouwproces. Ook zou er een methode moeten zijn om die kwaliteit te toetsen, om op problemen in een latere fase te ke anticiperen. Voor wat betreft de verwerking van informatie zijn hulpmiddelen nodig voor specifieke taken, maar ook algemene managementtechnieken. Het beheer van informatie moet als een volwassen aspect van pomanagement worden gezien.

Bij de communicatieproblemen tussen bedrijven worden oplossingen voorgesteld zoals het maken van afspraken over de kwaliteit en de manier van informatieuitwisseling.

Resumerend wordt gesteld, dat er kwaliteitseisen en branche-brede afspraken moeten komen over het uitwisselen van informatie. In het onderzoek zou de aandacht moeten verschuiven naar de kwalitatieve aspecten van informatie.

Rapport nr. 87 ‘Informatie-ordening in de bouw; evaluatie en verbetering’ is verkrijgbaar bij de Stichting RRBouw te Zoetermeer, tel. 079 3517515.

Reageer op dit artikel