nieuws

Ballast Nedam stilletjes te werk

bouwbreed

Ballast Nedam Alkmaar begint in het duingebied bij Bergen met de ‘stille’ sloop van twee reinwaterkelders van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). De reinwaterkelders liggen midden in een natuurgebied en dat vraagt bij de sloop en daaropvolgende nieuwbouw om speciale maatregelen. De eisen voor geluidoverlast, die vooral tijdens het broedseizoen gelden, leiden er toe dat de oude kelders in grote stukken worden gebroken en op een andere locatie verder worden verkleind, wat extra sloop- en transportkosten met zich meebrengt. Daarnaast is PWN alert op verontreinigingen en lekken van olie en brandstof.

In de loop van drie jaar vervangt Ballast Nedam de bestaande zeven opslagkelders van waterwinstation Bergen door vier nieuwe. Later laat PWN ook de pompinstallaties vervangen en krijgt het winstation nieuwe filters en een onthardingsinstallatie. De vier nieuwe kelders hebben elk een afmeting van 50 bij 32 meter. De aanleg van de nieuwe kelders vergt een investering van f. 10 miljoen. De totale vernieuwing in gebouwen en installaties vergt vervolgens voor 2000 nog eens f. 20 miljoen.

Reageer op dit artikel