nieuws

Baggeren in Bangladesh voor nieuwe brug

bouwbreed

Nederlandse baggeraars werken overal ter wereld. Op de meest exotische uithoeken van de wereldbol is men bezig met de strijd tegen het wassende water. De Rotterdamse fotograaf Ries van Wendel de Joode zocht in Bangladesh de ‘jongens’ van Hollandsche Aanneming Maatschappij (Ham) en Van Oord/ACZ op. Zij zijn onder regie van Nedeco (Haskoning) bezig met het uitbaggeren van de Jamuna rivier ten behoeven van een nieuwe brug. Een fotografisch verslag.

De rivier de Jamuna is een van de breedste ter wereld. Op dit moment liggen de oevers slechts 6 kilometer uit elkaar. In de regentijd, die eind april aanvangt, is de breedte 15 tot 20 kilometer. Voor de landsregering in Dacca is het gebied daardoor niet of heel slecht te bereiken. De oversteek van Oost naar West Bangladesh gebeurt nu nog met boten. De wachttijden zijn soms meer dan een dag en een omslaande boot is meer regel dan uitzondering. De brug moet de regionale economie een forse impuls geven.

Na bijna tien jaar dralen en onderzoeken is men dan toch eindelijk aan de brug, The Jamuna Multipurpose Bridge, begonnen. De opdracht is gesplitst. De Nederlanders baggeren en bedwingen de rivier en de Zuid-Koreanen bouwen de brug en de aanvoerwegen. De totale kosten zijn meer dan $700 miljoen. Het bedrag wordt grotendeels opgebracht door de Wereldbank.

Voor de baggerklus is Ham, de baggerdochter van Hollandsche Beton Groep, de hoofdaannemer en werkt samen met Van Oord/ACZ. Beide bedrijven hebben een cutterzuiger – Ham 219 en Zeeland II – ingezet. De bedrijven maken geleide dammen, die als halve manen in de Jamuna komen te liggen. Alvorens ze daarmee konden beginnen, moesten in de rivier een aantal geulen tussen de vele eilanden in de rivier worden dichtgegooid. Beide baggeropdrachten hebben een waarde van $276 miljoen.

De dammen zorgen ervoor dat de rivier onder de brug een breedte krijgt en houdt van 4,8 kilometer. De aannemer spreken van het ‘vastleggen van de rivier’. De twee hypermoderne cutterzuigers staan overigens in schril contrast met de handarbeid dat eveneens wordt verricht bij dit werk. Voor de preparatie van de zinkstukken, die nodig zijn voor het talud van de dammen, is lokale bevolking ingeschakeld. Honderden mannen werken voor 50 dollarcent per dag en sjouwen daarvoor de stenen van de boten aan de kant en van de kant naar de boten. De zinkstukken waarop de stenen worden gestort zijn gemaakt van bamboe met daaronder geotextiel. De keien worden met de Nederlandse duwbakcombinatie De Dolfijn aangevoerd en zijn afkomstig uit Bhutan, India en Indonesie.

De Zuid-Koreaanse aannemer Hyundai Engineering and Construction is inmiddels begonnen met het heien van de honderden palen. De buispalen hebben een doorsnee van 3 meter en een lengte van 70 meter en daarop komt de door Rendel Palmer en Tritton (UK) ontworpen brug. Nederlandse aannemers maken voor dergelijke klussen weinig kans, omdat ze te duur zijn en deze kennis is ook voorhanden bij andere aannemers die meer uit de regio komen. De brug moet halverwege 1998 klaar zijn.

Bewaking van de bouwplaats en de woningen is absoluut noodzakelijk. Het streng Islamitische land is arm en de oppositie grijpt alles aan om de zittende landsregering dwars te zitten. Tijdens de rondgang van fotograaf Van Wendel de Joode lag het land plat vanwege verkiezingen, die uiteraard werd geboycot door de oppositie. De ‘hartal’, de nationale staking, is een ander vervelend verschijnsel voor de aannemers. De door de oppositie uitgeroepen staking loopt van zaterdag tot en met woensdag en donderdag en vrijdag mogen de moslems niet werken. Heel voorzichtig trachten de aannemers toch door te werken om een beetje de vaart erin te houden. “Maar terug naar Nederland gaan we niet. Ook al wordt het nijpend. We hebben wel voor hetere vuren gestaan.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels