nieuws

B en W Amersfoort definitief akkoord met bouw Vathorst

bouwbreed

Het college van B en W van Amersfoort is unaniem en definitief akkoord gegaan met de bouw van de nieuwe wijk Vathorst. Het college heeft in zijn ogen voldoende middelen van het rijk losgekregen voor bodemsanering en de aanleg van infrastructuur rond het gebied. Eind april beslist de gemeenteraad. Inmiddels heeft de gemeente een intentie getekend met een consortium van marktpartijen.

In juni vorig jaar twijfelde Amersfoort nog. Met name de kosten voor bodemsanering vond de gemeente te gortig. Destijds lag er een bod van VROM om f. 2,4 miljoen hieraan bij te dragen. De gemeenteraad dacht dat er meer te halen zou zijn en stuurde het college terug naar het rijk. De onderhandelingen hebben geresulteerd in een extra bijdrage van f. 17,4 miljoen van VROM voor de grondkosten.

Daarnaast ligt er een, nog niet gekwantificeerde, toezegging van Verkeer en Waterstaat voor de subsidiering van infrastructuur. Tot slot heeft de provincie Utrecht extra middelen beschikbaar gesteld voor bodemsanering. Daar moet het volgens de bestuurders mee ke. “We zijn trots op dit resultaat en verwachten dat de raad hiermee akkoord kan gaan”, aldus wethouder Franzel (Verkeer en vervoer), gisteren bij de presentatie van de plannen.

Consortium

In Vathorst worden minimaal 6700 woningen en maximaal 10.000 woningen gebouwd. De wijk zal voor 30 procent uit sociale woningbouw bestaan.

Inmiddels is gemeente met een consortium (Vathorst CV) in zee gegaan. Bouwfonds, Heijmans, Dura, Wilma ,Van Zwol en een samenwerkingsverband van de Amersfoortse corporaties zullen samen met de gemeente de overige 70 procent ontwikkelen. Het gaat om een ‘aanzienlijk deel’ betaalbare koopwoningen en een klein percentage woningen in het topsegment. De contractpartners worden gehouden mee te betalen aan een ‘omslagfonds’ ( f. 30 miljoen) waarvan bovenstedelijke voorzieningen voor de bestaande stad worden betaald. De risicoverdeling tussen marktpartijen en gemeente is er een op fifty-fifty-basis. Een groot deel van de risico’s komt hierdoor bij de markt te liggen, terwijl de gemeente tegelijkertijd voldoende greep houdt op de stedelijke en kwalitatieve ontwikkeling van de wijk. De marktpartijen worden ook ingeschakeld voor de 60 hectare kantoor- en bedrijfsterrein die het plan zijn voorzien.

Om dit rendabel te maken heeft het rijk de gemeente een treinhalte voor Vathorst toegezegd aan de lijn Amersfoort-Zwolle. Ook loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor Randstadspoor. De wijk wordt verder ontsloten door een aansluiting op de A1. Op termijn kan er zelfs een aansluiting op de A28 worden verwacht.

Grote namen

Wanneer de raad akkoord gaat met de plannen zal de bevolking worden betrokken bij de invulling van Vathorst. Binnenkort zal een plan worden gepresenteerd voor een po wat hierin voorziet en als titel ‘Een wereld van verschil’ meekrijgt, doelend op de te realiseren gevarieerde woningbouw. Amersfoort heeft, vanwege eerdere poen als Nieuwland en Kattenbroek, een naam op te houden als het gaat om eigentijds ontwerp. Ook voor Vathorst zullen volgens het college ‘grote namen’ worden ingeschakeld.

Als de gemeenteraad in april met de plannen instemt, zal de eerste paal in 1999 de grond ingaan. De wijk zal vervolgens in een periode van acht jaar worden gerealiseerd, met een bouwtempo van 800 woningen per jaar.

Reageer op dit artikel