nieuws

Architekten Zonder Grenzen verlenen hulp

bouwbreed Premium

Tijdens Batibouw deed een nieuwe vereniging een beroep op de bezoekers om haar te steunen. Het is Architekten Zonder Grenzen (‘Architectes Sans Frontieres’), gevestigd te Brussel.

De vereniging is opgericht met het doel “hulp te verlenen, zonder eigenbelang, op alle domeinen van architectuur, stedebouw en ruimtelijke ordening, ter bevordering van de levensvoorwaarden en ter ontwikkeling van minder begunstigde volkeren of van volkeren die het slachtoffer zijn van grote rampen, collectieve ongevallen of oorlogssituaties, en dit zonder onderscheid van ras, politiek, godsdienst of filosofie”, aldus een persbericht.

Architekten Zonder Grenzen is een Vereniging Zonder Winstgevend Doel (VZW), opgericht naar aanleiding van de vele recente overstromingen in Europa. Er werd hulp verleend aan de bewoners van Dinant in Belgie, waar gratis op grote schaal de bouwkundige schade werd opgenomen.

Daklozen

Ook is er een po opgezet voor daklozen en ouderen die in de problemen dreigen te komen. In het buitenland staan bovendien poen op stapel in Senegal, Tanzania en Vietnam. Het gaat om onder andere het ontwerpen van een hospitaal, een reeks centra voor beroepsvorming en een kindertehuis en school, om te voorkomen dat Vietnamese kinderen in de prostitutie terecht komen.

Zusterverenigingen

Volgens een woordvoerder van Architekten Zonder Grenzen bestaan er zusterverenigingen in Frankrijk en Spanje. De vereniging wil graag in contact komen met vergelijkbare initiatieven in andere landen.

Architekten Zonder Grenzen is gevestigd te Brussel, tel. en fax 00 32 2 5027099.

Reageer op dit artikel