nieuws

Zweedse Rijksdag voor f. 20 miljoen verbouwd

bouwbreed

De vergaderzaal van de Zweedse Rijksdag wordt ingrijpend verbouwd. Na deze ingreep moet levendiger gedebatteerd ke worden, doordat de afstand tussen voorzitterstafel en de voorste banken voor de fractieleiders wordt verkleind. Dit naar het voorbeeld van het Britse Lagerhuis. Met de verbouwing moet zomer 1997 een begin worden gemaakt.

De zaal wordt verder ondermeer voorzien van glaswanden a la de Duitse Bondsdag. De kosten van de ‘democratie bevorderende’ operatie worden geraamd op f. 20 miljoen. Het meest kansrijke ontwerp is op dit moment dat van de architect Johan Celsing.

De huidige rijksdagzaal werd na een forse uitbreiding in 1983 in gebruik genomen. Het in classicistische stijl opgetrokken Rijksdaggebouw in Stockholm stamt uit de periode 1987-1905.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels