nieuws

Winsum op zoek naar resten ‘Onstaborg’

bouwbreed

De Groninger gemeente Winsum laat door de Amsterdamse stichting Regionaal Archiverings Po (RAAP) een archeologisch onderzoek uitvoeren naar de resten van de historische burcht ‘Onstaborg’ in Sauwerd. Doel van het research is het traceren van de voormalige borg en de bijbehorende gracht.

Diverse inwoners van Sauwerd en de plaatselijk historische vereniging ‘Ubbega’ dringen er al enige tijd bij de gemeente op aan om de resten van de voormalige borg en de bijbehorende gracht zichtbaar te maken. Het 1,7 hectare grote terrein – nu nog grasland – zou volgens hen gebruikt ke worden voor educatieve en/of recreatieve doeleinden.

Het research omvat een gecombineerd geofysisch onderzoek en een booronderzoek. Eerst zal RAAP echter nog een f. 5000 kostend haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om na te gaan of een archeologisch vervolgonderzoek wenselijk is; hiermee is f. 12.200 gemoeid.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek overlegt de gemeente met de grondeigenaar, de pachter, de dorpsvereniging en ‘Ubbega’ over de invulling van het terrein. Een mogelijkheid is om de gracht om de vroegere borg uit te graven en aan te sluiten op de Sauwerderhaven.

Reageer op dit artikel