nieuws

Weststellingwerf kampt met verzakkingen wegen

bouwbreed

De gemeente Weststellingwerf kampt met ernstige verzakkingen van het wegennet.

In de komende vier jaar is f. 10 miljoen nodig voor herstelwerkzaamheden en achterstallig onderhoud aan het wegdek. Vermoedelijke oorzaak van de verzakkingen is de lage waterstand in het gebied.

Weststellingwerf telt in totaal 370 kilometer wegdek. Het slechte wegdek kost de gemeente handenvol geld. Nieuw asfalt vertoont op sommige plaatsen al na en paar jaar grote scheuren. De oorzaak wordt deels gezocht in de droge zomers en de relatief grote hoeveelheid bomen langs een aantal weggedeelten.

Het grootste probleem is waarschijnlijk van structurele aard. Ten behoeve van de landbouw is het waterpeil in de gemeente de afgelopen jaren verlaagd. In veengebieden, zoals Weststellingwerf, leidt dat tot snelle inklinking van de bodem.

Om forse schade in de toekomst te voorkomen wil Weststellingwerf in kaart brengen waar precies de oorzaken liggen van de verzakkingen. Onderzoeksbureau TNO wordt genoemd als mogelijk bureau dat wordt ingeschakeld.

Reageer op dit artikel