nieuws

Werkgevers willen prikkels voor verletbestrijdende maatregelen VGBouw en NVOB stellen Risicofonds ter discussie

bouwbreed Premium

Alleen wanneer werkgevers alle kosten voor vorstverlet zelf moeten bekostigen zullen verletbestrijdende maatregelen worden genomen. Dit zegt H.G. Beuker directeur van VGBouw, die pleit voor met name financiele prikkels om lange vorstverletperiodes te voorkomen. Ook drs.H.P.M. Meerbach, plv. directeur van het NVOB voelt veel voor het op de helling zetten van het huidige Risicofonds. De Bouwbond CNV wijst dergelijke opmerkingen resoluut van de hand. “De huidige winterperiode is een typisch voorbeeld van het zich waarmaken van het Risicofonds”, aldus Gijs Wildeman.

De vorstverletperiode duurt voort. Nu al heeft het Risicofonds ruim f. 300 miljoen uitgekeerd. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid verwacht dat de vorst de bouw uiteindelijk zo’n f. 600 miljoen zal gaan kosten.

Hans Hak, directeur van Bureau Verletbestrijding van het SFB, hoopt dat deze lange periode zal leiden tot een bezinning over het huidige bouwproces. “Duidelijk is”, zo betoogt Hak, “dat de volgorde van het bouwproces moet worden aangepast. Wanneer we die nu zo ke inrichten dat bijvoorbeeld vorstgevoelig binnenwerk eerder kan worden uitgevoerd dan kan er in de praktijk bij vorst langer worden doorgewerkt.”

“Ik roep dat al jaren. Maar steeds wordt er niet op ingegaan omdat de winters tot op heden minder streng zijn. Dat het hier ook echt koud kan zijn zien we nu”, aldus Hak.

Prijskaartje

Pieter Vonk van het Bedrijfsschap STS kan zich in de woorden van Hak enigszins vinden. “Maar als ik kijk naar verletbestrijdende maatregelen dan hangt daar een prijskaartje aan. Voor buitenwerk kan je bijvoorbeeld een hele woning inpakken. De vraag is alleen wie gaat dat betalen?”

Een opmerking die volgens Beuker, directeur van VGBouw, zeker hout snijdt: “Ik denk dat er impulsen nodig zijn om werkgevers te prikkelen dergelijke verletbestrijdende maatregelen te nemen. Financiele ja. Werkgevers ke dan zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat het werk door vorst moet worden stilgelegd. Doen ze dat niet dan kost het hen geld. Voor calamiteiten zou je dan nog een Risicofonds ke hebben.”

Hoewel Beuker benadrukt dat dit binnen VGBouw tot op heden nog geen echt item is geweest, sluit hij niet uit dat juist naar aanleiding van de lange vorstverlet periode hierover gesproken zal gaan worden.

“Ik denk dat ondernemers altijd proberen zolang mogelijk door te draaien. De technische mogelijkheden zijn legio. De praktijk wijst echter anders uit. Er wordt niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Dan zeg ik: dan wordt het tijd om daar iets aan te doen.”

Investeringen

NVOB-directeur drs. H.P.M. Meerbach is eenzelfde mening toegedaan. Ook hij zet vraagtekens bij het nut van investeringen in doorwerkmaatregelen als die niet lonend zijn. “Er ontbreekt een prikkel.” Meerbach pleit dan ook voor een aanscherping of het zelfs afschaffen van het Risicofonds.

De NVOB-directeur heeft dit eerder in een gesprek met de bonden aan de orde gesteld. “En de vakbeweging is daar hevig van geschrokken. Ze huiverde bij het idee. Waarom? Omdat ze bang zijn dat de medewerkers dan onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Of dat ze bang zijn dat de werknemers niet betaald krijgen. Maar ik denk dat we het zeker ook binnen het bestuur van het Risicofonds toch weer aan de orde moeten stellen.”

Oplossing

Bondsbestuurder Gijs Wildeman van de Bouwbond CNV kan zich oprecht boos maken over de voorstellen van de werkgevers. “Wat nou prikkels? De prikkels zijn er al in de vorm van de restitutieregeling. Je zou die eventueel nog ke aanscherpen door te stellen dat het bedrijf dat helemaal geen vorstverlet declareert ook geen premie hoeft te betalen. Maar het op de helling zetten van de regeling, dat gaat te ver.”

Volgens Wildeman ligt de oplossing voor de hand. “In de winter moet er winterwerk worden verricht en in de zomer zomerwerk. Dat betekent dat je net als in de Scandinavische landen in de zomer casco’s bouwt die in de winter worden afgebouwd. Dat voorkomt ook de stress die nu ontstaat omdat er een bulk aan woningen moet worden afgemaakt.”

Reageer op dit artikel