nieuws

Weert staat beperkt aantal bungalows in IJzeren Man toe

bouwbreed

Zandwinning Weert BV mag in het recreatie- en natuurgebied IJzeren Man e.o. in Weert maar een beperkt – nog onbekend aantal – vakantiebungalows bouwen. De ontgronder wil hier in twee fasen 3,5 miljoen ton ophoogzand winnen.

Ter compensatie van de kosten die gemaakt moeten worden voor herinrichting van het natuurgebied stonden B en W van Weert aanvankelijk de bouw van 125 bungalows toe. Dat aantal is op het laatste moment uit het raadsvoorstel gehaald omdat naast ophoogzand ook kwalitatief beter en dus duurder zand gewonnen kan worden waarmee de herinrichting kan worden betaald.

“Er mogen slechts zoveel bungalows gebouwd worden als nodig is”, aldus een ambtenaar van Weert. Bij de opstelling van het Natuur- en Recreatieplan (NRP) is door de samenstellers gekozen voor ontgrondingen in relatie tot natuurbouw. Het recreatief medegebruik van de plas die na de ontgronding ontstaat, wordt beperkt tot vissen en duiken.

In het NRP is tevens een kostenraming ( f. 13 miljoen) opgenomen voor de uitvoering van de openbare poen die onderverdeeld zijn in natuur en toeristische/recreatieve infrastructuur; de werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Ten aanzien van de particuliere poen zijn geen kostenramingen gemaakt. De uitvoering is volledig afhankelijk van het particulier initiatief.

Naast het ontgrondingenpo wordt onder andere nog een healtcentre gerealiseerd, een camping uitgebreid en het openluchttheater gerenoveerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels