nieuws

Vierkante oplanger is gelijkwaardig aan ronde

bouwbreed Premium

Vierkante oplangers van 180 bij 180 mm2 zijn in de praktijk gelijkwaardig aan ronde oplangers met een diameter van 310 mm. Ze zijn geschikt voor belastingen groter dan of gelijk aan 50 kN (conform artikel 5.2 van NEN 6741).

Tot die conclusie is een commissie van het Nederlands Normalisatie-instituut gekomen, vooruitlopend op een aanpassing van NEN 6741. De betrokken normsubcommissie tekent daar wel bij aan, dat de vierkante oplanger goed moet aansluiten op de omringende grond. Er komt daarom een verwerkingsrichtlijn voor het aanbrengen van de vierkante oplangers en het aanvullen van de grond.

De vierkante oplanger is ontwikkeld door Heigroep A.J. Durieux BV te Nootdorp. Er is octrooi op verleend en een tweede octrooi aangevraagd. Betonfabriek BV De Ringvaart te Hillegom heeft de licentie verkregen voor produktie en verkoop. Woordvoerder R. Post van De Ringvaart toonde zich verheugd over de conclusie van de normsubcommissie van het NNI. “We gaan de vierkante betonnen oplanger stevig in de markt zetten”, aldus Post.

Besparing

Het meest opvallende voordeel van de vierkante oplanger is de besparing op materiaal en energie. Volgens een toelichting van Heigroep A.J. Durieux wordt er bijna 54% op grondstoffen bespaard ten opzichte van de traditionele ronde oplanger. Bij de vierkante oplanger wordt de houten paal in een metalen bus opgesloten, die op zijn beurt met verankeringspennen aan de oplanger is bevestigd. Daardoor is er minder beton nodig dan bij de ronde oplanger.

Fugro BV te Leidschendam heeft de belastbaarheid van de vierkante oplanger onderzocht en is tot de slotsom gekomen, dat het produkt aan de verwachtingen voldoet. De vraag of corrosie van de stalen bus een probleem kan opleveren, is beantwoord door de afdeling Materiaaltechnologie van het Instituut voor Produktie en Logistiek TNO (IPL). Corrosie van de stalen bus hoeft geen probleem te zijn, hoewel in theorie na 133 jaar de wanddikte van de bus gereduceerd zou ke zijn met 50%. “Er hoeft niet gevreesd te worden dat het systeem binnen de gewenste levensduur (75-100 jaar) niet meer goed zou functioneren”, aldus de rapportage van TNO (IPL).

Voordelen

Niet alleen bij de produktie van de oplanger volgens het systeem Durieux wordt materiaal bespaard. Ook voor de funderingsbalken kan met minder materiaal worden volstaan. De vierkante oplanger heeft immers zijden van 180 mm, in plaats van de 310 mm diameter van de ronde variant. De funderingsbalken ke daardoor smaller dan de gebruikelijke 350 mm worden uitgevoerd.

De vierkante oplangers hebben nog veel meer voordelen ten opzichte van de ronde, stelt de fabrikant. Ze zijn lichter en handelbaarder. Ze ke gestapeld worden op de bouwplaats en nemen minder ruimte in. Daardoor zijn ze ook gemakkelijker te transporteren. Het snellen van koppen gaat sneller en er komt minder afval vrij. De houten palen hoeven niet bijgewerkt te worden, want de stalen bus snijdt in het hout. Het kalenderen is betrouwbaarder dan bij een ronde oplanger, maar daar staat tegenover dat de grond goed moet worden aangevuld.

Reageer op dit artikel