nieuws

Verzwaringsplan voor Bomendijk Voorst gereed

bouwbreed Premium

Het waterschap Oost-Veluwe heeft het dijkverbeteringsplan voor de Bomendijk bij Voorst klaar. Het plan ligt tot half maart ter inzage. Volgens de plannen zullen omgeveer vijftig bomen langs de unieke dijk gekapt moeten worden.

De Bomendijk bij Voorst is in het begin van de jaren negentig zeer bekend geworden door de vele protesten van omwonenden tegen de oorspronkelijke verzwaringsplannen. Het waterschap was van plan vrijwel alle bomen langs de unieke dijk te kappen. De dijk zou verzwaard en verbreed worden. Mede door de acties tegen de verzwaring van de Bomendijk stelde de minister van Verkeer en Waterstaat de commissie Boertien in, die uiteindelijk een veel milieuvriendelijker manier van dijkverzwaren adviseerde.

In het plan dat nu klaar is, stelt het waterschap voor de bestaande dijk te verzwaren door een damwand aan te brengen. Daardoor kan het unieke landschap rond Huize De Poll gespaard worden. De binnendijkse bossen langs de dijk hoeven niet gekapt te worden. Buitendijks blijft de Wilpsche Kleipolder, het winterbed van de IJssel, gehandhaafd. Het waterschap houdt op 5 maart een bezwarenzitting in het het waterschapshuis in Twello.

Reageer op dit artikel