nieuws

Verontreinigde grond in Zenderpark hergebruikt

bouwbreed Premium

De provincie Utrecht en de gemeente IJsselstein hebben overeenstemming bereikt over de wijze van hergebruik van licht verontreinigde grond in het toekomstige Zenderpark. De gemeente wil hier zo spoedig mogelijk beginnen met de bouw van 3800 woningen.

De gekozen aanpak voor het Zenderpark is nieuw voor de provincie Utrecht. Tot voor kort werd licht verontreinigde grond in alle gevallen verwijderd. Maar de provincie heeft laten weten vlot mee te zullen werken met het verstrekken van een ontheffing om de bouw van de bijna 4000 woningen niet te stagneren.

Het gaat volgens de provincie om een lichte verontreiniging, die gewoon kan blijven liggen. Bij de bouw- en graafactiviteiten zal de vrijkomende grond worden verplaatst en opnieuw worden gebruikt volgens een vast systeem, waarbij het gebied is ingedeeld in zones van gelijke bodemkwaliteit.

Provincie en gemeenten zullen er scherp op toezien dat zorgvuldig wordt gewerkt. Beide overheden hebben dit besluit bevestigd in een convenant, zij het dat GS nog een voorbehoud hebben gemaakt om Provinciale Staten de kans te geven zich nog over deze afspraak te buigen.

Over het gehele gebied zijn verhoogde concentraties aan cadmium en bestrijdingsmiddelen aanwezig. Een en ander levert echter geen risico op voor de volksgezondheid. Alle grond verwijderen en afvoeren om elders weer toe te passen is vanuit milieu-oogpunt ook niet gewenst. Daarnaast zou het vier keer zo duur uitpakken, aldus de provincie.

Reageer op dit artikel