nieuws

Vermindering uitstoot CO2 blijft belangrijk

bouwbreed Premium

Voor wat betreft verwarmingsketels op de vakbeurs VSK’96, ligt het accent op het terugdringen van de CO2 (kooldioxyde) uitstoot in verband met het in toenemende mate gevreesde broeikaseffect. Dit wordt op de voet gevolgd door het terugdringen van de NOx (Stikstofdioxyden) verantwoordelijk voor de zure regen en daarmee de verzuring van de grond.

Vooral het eerste is van belang, omdat dit moet aansluiten op het streven van de regering volgens het MAP-2 (Milieu Actie Plan), om het CO2 gehalte in het jaar 2000 met 3 tot 5% terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. De vermindering van CO2-uitstoot is in 1994 voor huishoudens zodanig geweest, dat op grond daarvan de beoogde vermindering zou zijn gehaald. Daar tegenover staat echter, dat de industriele groei of althans de uitstoot van CO2 dusdanig toeneemt, dat volgens deskundigen de vermindering van de CO2 uitstoot bij lange na niet wordt gehaald. Integendeel de CO2 emissie zal alleen maar toenemen.

Potentie

Verder spelen veel leveranciers van verwarming en klimaatinstallaties in op de EPN (Energieprestatienorm) die inmiddels van kracht is. Energiezuinige toestellen ke aanzienlijk bijdragen aan een verlaging van de EPC (Energie Prestatie Coefficient), waardoor de vereiste EPC voor woningen van 1,4 gemakkelijker kan worden gehaald.

Volgens de beursmanager van de Jaarbeurs in Utrecht, Marion van der Deure ligt er voor de cv-markt een behoorlijke potentie in de renovatie. Meer dan de helft daarvan zit volgens haar in de particuliere markt. Die potentie is veel groter dan in de nieuwbouwmarkt. Ook is in de vervangingsmarkt nog veel weg te zetten. “In de nieuwbouwwoningen hangen veelal de goedkoopste ketels en is niet het meest comfortabele sanitair geplaatst. De eisen van de verbruiker komen steeds hoger te liggen als het om comfort, energiezuinigheid en waterbesparing gaat”, aldus M van der Deure.

“Ten aanzien van het verantwoord en duurzaam bouwen zal het Bouwbesluit in 1997 hoogstwaarschijnlijk worden aangepast voor wat betreft het sanitair. Dit houdt in, dat de verplichting gaat vervallen, dat in elk huis een aanrecht, toiletpot, bad en douchebak alsmede een wastafel aanwezig dient te zijn. Bewoners slopen deze zaken er nogal eens uit om ze te vervangen door exemplaren die ze mooier of beter vinden. De aansluitingen zullen echter worden gehandhaafd. Dat heeft tevens consequenties voor het contact tussen de installateur en de consument. De voorlichting aan de consument dient daarop te worden aangepast.”

Bedrijfsgebouwen

“De installatietechniek zal volgend jaar toch het meeste werk vinden in bedrijfsgebouwen. Het verhelpen van het ‘Sick Building Syndrom’ jaagt de vervangingsmarkt van installaties en systemen aan”, zo zei de beursmanager. “Voorts is het werken van hoofdaannemers in het buitenland behoorlijk toegenomen. In 1988 was dit nog slechts 4% en in 1994 was dit al 12%. De omzet is in die tijd gestegen van f. 300 miljoen tot f. 1,4 miljard volgens het EIB (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid). De belangrijkste opdrachtgevers zijn Duitsland en Belgie. Van buitenlandse concurrentie op de Nederlandse markt is nog nauwelijks sprake. Dat zou ongeveer 2% zijn. Door de invoering van de CE-markering zal ook voor de installateurs echter de concurrentie toenemen.”

Verder vindt ze de Energie Prestatie Norm een uitstekend middel op de verdere weg van een goed afgewogen bouwproces. Hierin ke de betrokken partijen, de bouw en installatiebedrijven komen tot een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Zo ook wordt volgens haar de kwaliteit volledig meegenomen in de concurrentie, in plaats van dat de concurrentie alleen op het prijzenvlak wordt uitgevochten.

Gaskeur-label

“Het bestaande GIVEG-merk voor cv-toestellen, boilers en ventilatorbranders maakt het komend jaar geleidelijk plaats voor een nieuwe invulling van het Gaskeur-label. Het Nederlands Centrum voor Gastechnologie (GASTEC) en de Vereniging van Nederlands fabrieken van ketels voor centrale verwarming (VFK) hebben zich ten doel gesteld energiezuinige en ‘milieuvriendelijke’ ketels te bevorderen. De nieuwe Gaskeur vergemakkelijkt het keuzeproces bij het aanschaffen van een toestel, door de verschillende labels die worden toegepast”, aldus manager Marion van der Deure. De labels maken het voor de installateurs en de consumenten mogelijk de toestellen te kiezen op basis van een of meer criteria, zoals rendement uitstoot van CO2 en NOx, watertapcapaciteit en dergelijke. “Voorts zouden consumenten er beter aan doen meer voor geavanceerde ventilatiesystemen te kiezen in plaats van raampjes open te zetten. Dat zou de ventilatie van hun woning ten goede komen en bovendien op energie besparen. Energiebesparingen van 300 tot 400 m3 aardgas op jaarbasis zijn daarmee al snel te realiseren.”

Reageer op dit artikel