nieuws

Verbouwing van Friese Kanselarij vergt f. 3,5 mln meer

bouwbreed

Voor de laatste fase van het Kanselarijpo in Leeuwarden is nog eens f. 3,5 miljoen extra nodig. Daarmee komt de totale investering in het ingrijpende, in het eindstadium verkerende, verbouwingspo in en rondom het Fries Museum op ruim f. 20 miljoen.

De f. 3,5 miljoen is nodig voor de verbouw en herinrichting van het te gedeelte van de panden. Om de financiering van de laatste fase rond te krijgen, legt de stichting Kanselarij/Eysingahus zelf f. 2,8 miljoen op tafel. De provincie betaalt het resterende bedrag Hierdoor kan het po nog voor 1 april 1996 worden afgerond.

De verwachting is dat het nieuwe Fries Museum eind 1996 open kan worden gesteld. Het monumentale gebouw De Kanselarij in Leeuwarden werd via een ondergrondse zaal verbonden met een aangrenzend pand van het Fries Museum. Ook is het Fries Museum zelf inmiddels grondig gerenoveerd.

De uitvoering is in handen van aannemingsmaatschappij Friso BV in Sneek onder architectuur van Gunnar Daan Architektuur BV in Oosternijkerk. Het constructieve deel wordt uitgevoerd door IHN Leeuwarden.

Reageer op dit artikel