nieuws

Van Gogh-instituut investeert f. 97 mln in bestaande bouw

bouwbreed Premium

Het Vincent van Gogh Instituut in Venray wil de komende jaren f. 97 miljoen besteden aan nieuwbouw, renovatie en sloop van bestaande gebouwen. De grootscheepse huisvestigingsplannen zijn medio december 1995 ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid. De renovatie- en nieuwbouwplannen zijn een gevolg van de huisvestingsoperatie die in 1993 is afgesloten met zorgverzekeraars en het ministerie. Destijds is vastgelegd dat het verpleeginstituut wordt ingekrompen van 1275 verpleegplaatsen tot 666 in 2004.

Het instituut is nu nog gevestigd op drie locaties in Venray. Het hoofdgebouw op de Stationsweg wordt deels gesloopt en deels afgestoten. De drie kerken/kapellen die het instituut bezit, worden met de grond gelijk gemaakt en vervangen door een multi-functioneel centrum op de hoek Stationsweg/Oostsingel. Op het terrein waar nu nog de kapel St. Servatius staat komt een gezondheidscentrum.

Reageer op dit artikel