nieuws

Vakbonden boos op metaalwerkgevers over loon bij ziekte

bouwbreed

De industriebonden van FNV en CNV zijn woedend op de werkgeversorganisatie FME-CWM, die de aangesloten metaalbedrijven heeft geadviseerd om na 1 maart niet langer het loon bij ziekte aan te vullen tot 100 procent. Bedrijven zouden zelf mogen beslissen of en in welke mate het loon wordt aangevuld.

Volgens de beide bonden is dat onjuist. De huidige cao loopt in ieder geval tot 1 juni a.s. Volgens de CNV-bond zou er van contractbreuk sprake zijn als werkgevers eerder de 100 procent uitbetaling van loon bij ziekte zouden stoppen.

Het FME-CWM advies heeft alleen betrekking op de naar schatting 200.000 werknemers in zo’n 1300 bedrijven, waar de cao voor de groot-metaal wordt toegepast Het geldt niet voor grote bedrijven, die zelf het risico dragen en geen Ziektewetpremies betalen. Die hebben eigen afspraken. Verder is in de kleinmetaal-cao (waaronder alle werknemers van installatiebedrijven vallen – red.) bepaald dat werkgevers het loon tot 100 procent moeten doorbetalen.

Ook volgens de Industriebond FNV is er geen enkele juridische basis voor het openbreken van de huidige cao.

Reageer op dit artikel