nieuws

Utrecht bekijkt overlast door hoog grondwaterpeil

bouwbreed

De provincie Utrecht heeft de overlast als gevolg van een te hoog grondwaterpeil in kaart gebracht. Met de via een enquete verkregen gegevens zal rekening worden gehouden bij maatregelen die worden genomen om juist verdroging tegen te gaan.

Op tal van plaatsen in de provincie blijkt de afgelopen jaar flink wat overlast te zijn veroorzaakt door hoge grondwaterstanden. Veelal ging het om kruipruimtes of kelders, waarin gedurende kortere of langere tijd water stond. Incidenteel werd melding gemaakt van drassige tuinen, plantsoenen, sportvelden en campings.

De enquete werd gehouden onder gemeenten op en aan de oostelijke en westelijke flank van de Utrechtse Heuvelrug. Juist daar is de verdroging een probleem aan het worden. De natuur wordt bedreigd door het zakkende grondwaterpeil als gevolg van het gebruik van grondwater voor drinkwaterwinning en ontwatering van grond voor landbouwdoeleinden.

In het Kromme Rijngebied en het Vechtgebied is in de afgelopen twee winters vooral overlast opgetreden als gevolg van extreme regenval. Het gebied van de Gelderse Vallei kampt al langere tijd met het probleem. Dat is veelal te wijten aan een afwateringssysteem, dat niet is afgestemd op de behoefte.

Door deze gegevens heeft de provincie nu een beter zicht op de ongewilde effecten, die maatregelen met zich mee ke brengen.

Reageer op dit artikel