nieuws

Uitbreiding van luchthaven Billund in Denemarken

bouwbreed

Luchthaven Billund in Midden-Jutland te Denemarken heeft de plannen gereed voor een uitbreiding met onder meer 100 hectare platform en de bouw van een nieuwe terminal van 50.000 m2. Tevens worden de parkeerfaciliteiten uitgebreid. Het po vergt in totaal circa f. 170 miljoen.

Dit bedrag komt voor rekening van de eigenaars, in casu de gemeentelijke en regionale overheden, van het vliegveld. De samenwerking wordt per 1 januari 1997 voortgezet in de vorm van een aandelenvennootschap.

De plannen zijn ontwikkeld tegen de achtergrond van de verwachte groei van het luchtvaartverkeer in verband met de liberalisering van deze bedrijfstak. De werkzaamheden beginnen dit voorjaar en moeten begin 1999 worden afgerond.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels