nieuws

Steeds meer pvc-buizen worden gerecycled

bouwbreed

Steeds meer bedrijven nemen deel aan het inzamelingssysteem voor oude pvc-leidingen dat wordt gecoordineerd door de Vereniging van Fabrikanten van Kunststof Leidingsystemen (FKS). Vorig jaar werd in totaal ruim 2,5 miljoen kg aan oude pvc-buizen ingezameld en herverwerkt in nieuwe pvc-buizen. Dat betekent dat de ingezamelde hoeveelheid sinds de introductie van het systeem in 1991 ieder jaar met zo’n 20 procent is gegroeid.

Komend jaar verwacht de FKS een extra impuls doordat het stortverbod voor bouw- en sloopafval van kracht is geworden. De vereniging rekent erop dat dit jaar 3,5 miljoen kg wordt ingezameld, waarna een verdere stijging in het verschiet ligt tot 5 miljoen kg. Als het aan de fabrikanten ligt zou deze hoeveelheid ook nu reeds ke worden verwerkt.

In de ogen van de FKS zouden gemeenten een veel actievere rol ke spelen bij het inzamelen van oude pvc-leidingen. De vereniging denkt daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van afvalcontainers, zodat ook de kleine installateurs hun afval op een eenvoudige manier kwijt ke. Op het ogenblik zijn er echter slechts een paar gemeenten die actief aan het systeem van de FKS deelnemen. Gemeenten zouden verder in hun vergunningen en verordeningen vaker moeten eisen dat van dergelijke recyclesystemen gebruik moet worden gemaakt.

Reageer op dit artikel