nieuws

Stedendriehoek boos over regeling maaien bermen

bouwbreed

De regio Stedendriehoek, waar de plaatsen Apeldoorn, Deventer en Zutphen onder vallen, wil van de vaste kamercommissie van VROM weten of openbaar groenafval echt nooit meer als compost voor gemeentelijk natuurbeheer mag worden gebruikt. Volgens de richtlijnen in de nieuwe wet Milieubeheer valt dit maaisel in de categorie afvalstoffen en moet het worden verbrand.

De regio stelt dat het ecologisch natuurbeheer op de tocht is komen te staan door de nieuwe wet. Door het maaisel uit bermen, groenstroken, parken en weilanden te verzamelen en elders opnieuw te gebruiken als compost, zijn zeer kleurrijke bermen met talrijke bloemensoorten ontstaan. Als het groenafval in het vervolg de verbrandingsoven in moet zal de bermflora weer verdwijnen. Bovendien kost het afvoeren naar de vuilverbrander zoveel geld, dat er niets overblijft voor evenwichtig beleid, aldus de regio.

Reageer op dit artikel