nieuws

Spaansen wil graag familiebedrijf blijven Negen broers geven leiding op basis van vertrouwen

bouwbreed

‘Algemeen directeur’ staat er op het kaartje van Henk Spaansen. Formeel klopt dat ook, maar zelf stelt hij heel weinig prijs op die titel. De eerste opmerking die hij tijdens een gesprek over het vijftig jaar oude in Winkel gevestigde bedrijf Spaansen, maakt, is “dat we hier alles samen doen”.

Dat ‘we’ wil in de eerste plaats zeggen Henk en zijn acht broers, die allemaal bij de leiding van het bedrijf zijn betrokken. De zaak is van 1946 af uitgegroeid van een eenmans transportbedrijfje tot een onderneming met een scala van activiteiten, varierend van handel in zand en grind tot het aanbrengen van vloeivloeren. Het zal niet vaak gebeuren dat negen broers het samen zo lang in de leiding van een vennootschap uithouden. “Dat is helemaal waar”, beaamt Henk Spaansen. “Dat kan alleen ook maar als je elkaar volkomen vertrouwt en als bij een ieder de bereidheid groot is om samen te werken. Een samenwerking met niet alleen als doel het voortbestaan van de onderneming, maar ook met de bedoeling onze 210 medewerkers tevreden hier te laten werken. Er is natuurlijk veel overleg nodig bijvoorbeeld over de kostbare investeringen die van tijd tot tijd moeten worden gedaan. Je moet bereid zijn elkaar wat te gunnen en niets te misgunnen, want dan gaat het fout. Maar tot nu toe lukt het bij ons gelukkig nog steeds uitstekend.”

Zelfstandig

Met veel nadruk zegt Henk Spaansen dat hij als algemeen directeur geen bijzonder stempel op het bedrijf drukt. “Ieder van ons negenen heeft een zeer grote zelfstandigheid maar elke zaak van enig belang praten we goed met elkaar door. Ieders inzet is even groot, we ke goed met elkaar opschieten en we verdienen allemaal evenveel. Er is geen enkele reden om de gang van zaken te veranderen.” Henk Spaansen is zijns ondanks ‘algemeen directeur’ geworden. Volgens hem was zijn broer Bert de juiste man daarvoor. “Dat was een man vol kennis en met veel durf, iemand die enorm belangrijk voor het bedrijf was.” Helaas heeft Bert enige tijd geleden in Frankrijk een ernstig ongeluk gehad waardoor hij bepaalde beperkingen heeft. Henk is nu algemeen directeur geworden en hij stelt zich wel bescheidener op dan nodig is, want ook de laatste jaren gaat het de onderneming onder zijn voorzitterschap naar wens. De groei zit er nog steeds in.

Twaalf kinderen

“Een enorme sterke man met veel wilskracht”, noemt Henk zijn vader Hubertus, die in 1946 het bedrijf oprichtte. Als voorbeeld wijst hij de gebeurtenis in de Wieringermeer die na de oorlog weer moest worden drooggelegd. Het sleuven maken per schop werd per strekkende meter aangenomen. Omdat Hubertus zo sterk was maakte hij per dag zoveel meter dat tot groot ongenoegen van zijn collega’s de tarieven naar beneden werden bijgesteld omdat hij te veel verdiende. Eenmaal zelfstandig verdiende hij zijn brood met het transporteren van allerlei zaken. De broodnodige groei van de zaak (Hubertus had negen zonen en drie dochters) kwam toen enkele van zijn kinderen het bedrijf kwamen versterken. Bijna ging het in de jaren zestig nog mis toen er vrijwel geen werk was. “Laten we maar bij Hoogovens gaan werken”, zei Hubertus tegen zijn vier zonen die inmiddels in het bedrijf zaten. “Dat nooit”, zeiden die, “we gaan er keihard tegenaan.” En dat deden ze, met het gevolg dat nu het gouden jubileum in goede gezondheid kan worden gevierd. ‘Transport’ bleef de grondslag van het bedrijf, maar de activiteiten breidden zich langzamerhand uit. Zo werd er zuurkool naar Limburg vervoerd en om niet leeg terug behoeven te rijden werden uit Limburg tegels meegenomen. Die tegels werden door Spaansen zelf in onder meer de nieubouwwijken van Den Helder aan particulieren verkocht, waaruit een bloeiende tegelhandel ontstond. Ongeveer gelijktijdig werd begonnen met een handel in zand en grind voor de bouw en agrarische bedrijven. Daaruit volgde weer dat er een aantal loswallen werd gekocht. En een bijna logisch gevolg was de aanschaf van twee schepen die het zand van de Waddenzee naar de loswallen aan het Noordhollands kanaal en het IJsselmeer transporteerden. In de jaren tachtig ging Spaansen betonvloeren uit Belgie vervoeren en aan aannemers in Nederland verkopen.

Eigen fabriek

Toen dat door allerlei oorzaken wat lastiger werd besloot Spaansen dan maar zelf een betonfabriek te stichten en wel in Woerden, waar T-balken en cassettevloeren werden geproduceerd. Nooit bang voor een forse investering besloten de negen broers in 1993 de betonfabriek Haitsma in Harlingen te kopen een grote fabriek met een een oppervlakte van 70.000 m2, waar ook vloeren worden vervaardigd. Henk Spaansen ziet voor die systeemvloeren zeker in de noordelijke provincies nog een groeiende markt. Al eerder hadden de gebroeders een grind-zeef-breekinstalatie in Harlingen gesticht; grind, geimporteerd uit Engeland, wordt bewerkt en per schip of wagen getransporteerd naar onder meer betoncentrales en andere doelen. En er was al een vestiging in Den Helder met een handel in zand, grind, schelpen enz.en met een recyclingsbedrijf samen met KWS.

Een heel goede toekomst ziet Henk Spaansen voor een andere activiteit: het maken van vloeivloeren voor de woning- en utiliteitsbouw. Spaansen: “We hebben eerst de weerzin voor anhydriet moeten overwinnen, maar we hebben nu zo’n goede kwaliteit dat onze klanten er enthousiast over zijn. Ik zie hier een van de belangrijkste groeiers van ons bedrijf. ” Inmiddels is er in Duitsland een vestiging op dit gebied geopend, waar nu veertig mensen werken. Het materieel voor de vloeivloeren wordt door Spaansen zelf ontworpen. Of er in de toekomst nog meer activiteiten worden ontwikkeld acht Henk Spaansen zeker niet uitgesloten. “Een bedrijf moet groeien”, vindt hij, “want stilstand is achteruitgang.” Een van zijn grootste wensen is, dat de volgende generatie Spaansen het bedrijf zal ke overnemen, zodat het een echte familieonderneming blijft. Op het ogenblik werkt al een aantal neven en nichten in de zaak en een van de neven heeft een aandelenpakket.

Spaansen gaat het vijftigjarig bestaan op zaterdag 10 en zondag 11 februari vieren met een reeks activiteiten met onder meer het optreden van verscheidene koren, orkesten, en artiesten, een kerkdienst en gelegenheid tot bezichtiging van het fraaie Spaansen-museum, dat in het ouderlijk huis van de familie is ondergebracht.

Deze foto uit een brochure over de activiteiten van Spaansen had als onderschrift “The brothers, together we are strong”.

Een beladingsinstallatie aan het werk.. De machine wordt gevoed door een shovel en heeft een capaciteit van 750 ton per uur. Een automatisch weegsysteem registreert de omvang van de lading.

Een van de activiteiten van Spaansen die volgens de directie nog een grote toekomst tegemoet gaan: aan aanbrengen van vloeivloeren.

Reageer op dit artikel