nieuws

Sloop van Brussels Hotel Central lijkt van de baan

bouwbreed

Het beroemde Brusselse Hotel Central dat al bijna tien jaar staat te verkrotten en model staat voor de rotte plekken in de Belgische hoofdstad, maakt een goede kans om aan de slopershamer te ontkomen. Het hotel dat samen met enkele tientallen aanpalende woningen aanvankelijk tegen de vlakte had gemoeten, is mede door de niet aflatende inspanningen van verschillende actiegroepen, opererend onder de naam ‘Vrijstad Brussel’, van de ondergang gered.

Hotel Central ligt in het centrum van de Belgische hoofdstad, tegenover de Beurs. De eigenaar, poontwikkelaar Landmaster Invest uit Antwerpen, heeft de stad Brussel beloofd om het gebouw, dat behalve het hotel ook woningen en winkels herbergt, niet te zullen slopen. In maart moet Landmaster Invest van het Brusselse stadsbestuur concrete plannen op tafel leggen over de gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw.

Landmaster Invest heeft zich ertoe verplicht om een zeventigtal appartementswoningen van gemiddeld 100 m2 te zullen bouwen of te renoveren voor zover dat nog mogelijk is. Dat is een van de voorwaarden die de stad Brussel aan de eigenaar heeft opgelegd in ruil voor een bouwvergunning. De stelregel is dat nieuwbouw slechts mag als er geen andere oplossingen zijn.

Hotel Central nieuwe stijl krijgt ongeveer 180 kamers, vrijwel allemaal aan de kant van de Beurs. Exploitant van het hotel wordt de Duitse Lindnergroep. Landmaster Invest denkt een bedrag van f. 110 miljoen nodig te hebben voor de financiering van het po. Dat de stad Brussel vasthoudt aan de bouw of de renovatie van woningen heeft te maken met haar politiek om de binnenstad van Brussel weer aantrekkelijk te maken voor particuliere huisvesting.

Stokpaardje

De strijd tegen de leegstand in Brussel was ruim anderhalf jaar geleden het stokpaardje van de verkiezingscampagne voor het nieuwe Brusselse stadsbestuur. Maar nadat de liberaal De Donnea burgemeester was geworden, begon het erop te lijken dat de verkiezingsbeloften zouden worden ingeslikt, zoniet geheel, dan toch gedeeltelijk.

Om de aandacht op de verloedering van het leegstaande hotel te vestigen, kraakten actievoerders het gebouw. Na een tiendaagse bezetting ontruimden ze het gebouw weer maar deze dagen waren ze opnieuw present om de politici aan hun verkiezingsbeloften te herinneren. De architect van Landmaster Invest zag het intussen allemaal heel ruim. Zo ruim dat voor zijn plannen, zoals een heel groot hotel met restaurants, conferentiezalen en ondergrondse parkings, in ieder geval eerst de sloper zijn werk moest doen.

Uiteindelijk kwam er dan toch een compromis uit de bus tussen de stad Brussel en Landmaster Invest. De gevels van het oude Hotel Central zullen in ieder geval bewaard blijven, zeker aan de kant van het Beursplein (zie foto). Op 20 maart bestaat er definitieve zekerheid over het lot van Hotel Central. Die dag moet Landmaster Invest zijn concrete plannen indienen bij het Brusselse stadsbestuur.

Landmaster Invest schat ruim f. 110 miljoen nodig te hebben om Hotel Central nieuw leven in te blazen.

Reageer op dit artikel