nieuws

Sjanghai reserveert f. 27 miljard voor infrastructuur

bouwbreed

Sjanghai wil in de komende vier jaar ruim f. 27 miljard investeren in de infrastructuur. De planlijst schrijft de aanleg voor van een diepzeehaven, een vliegveld en verschillende spoor- en metrolijnen en autosnelwegen. Het bestuur van Sjanghai hoopt vooral van financiers uit Hongkong de benodigde middelen te ontvangen.

Het Vijfjarenplan dat dit jaar begon voorziet ook in woningbouw. De werken moeten onder meer het woonoppervlak per hoofd van de bevolking van ongeveer 22 vierkante meter vergroten tot 33 vierkante meter. Daarbij moet om en nabij 70 procent van de huishoudens de mogelijkheid krijgen de eigen woning te ke kopen. Voor sociale woningbouw reserveert Sjanghai een locatie van zo’n 11,6 miljoen vierkante meter. Eerder schrapte het plaatselijke bestuur de leges die buitenlandse ontwikkelaars moeten betalen en hoopt daarmee de interesse voor de woningbouw te ke vergroten.

Haven

Op beperkte schaal staat Sjanghai voor de infrastructuur uitvoeringsconstructies toe waarbij de aannemers een brug of een tunnel bouwen, die een bepaalde tijd exploiteren en nadien overdragen aan de gemeente.

Het bestuur van de Chinese eilandprovincie Hainan wees eerder de Japanse aannemer Kumagai een contract toe voor de ontwikkeling en het gebruik van ruim dertig vierkante kilometer grond nabij de haven van Yangpu.

Met het contract is een investeringsbedrag van zo’n f. 3,6 miljard gemoeid. De overheid beperkt de eigen invloed tot het vaststellen van het streekplan, het toezicht houden op de veiligheid en de naleving van wet en regel inzake het handelsverkeer. Levert deze aanpak het verwachte succes op dan zet Hainan deze aanpak van de ontwikkeling voort. Kumagai neemt voor 30 procent deel in het po. Het Chinese staatsinvesteringsbedrijf (CITIC) participeert voor 20 procent. Tot de resterende partijen behoort onder meer de Great China Holding uit Taiwan. Het consortium investeert in de komende vijf jaar ruim f. 6 miljard in de infrastructuur en installeert een tweede consortium voor de aanleg van een containerhaven.

Spoorwegen

Naar verwacht zal China op middellange termijn meewerken aan de opzet van een Zuidoost-Aziatisch netwerk van intercitytreinen. Het po moet uiteindelijk de hele Mekong-regio ontsluiten. In dit gebied liggen zuidelijk China, Myanmar (Birma), Laos, noordelijk Thailand, Cambodja en Vietnam. Singapore zegde evenals Thailand en Maleisie toe het plan verder uit te werken. Het laatst genoemde land begon inmiddels aan de verbouw tot hogesnelheidslijn van het smalspoortraject tussen Bangkok, Kuala-Lumpur en Singapore. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemende landen voor de realisatie van het po een beroep doen op Europese bedrijven.

Op Laos na beschikken alle landen in de regio over eigen spoorwegen die echter niet allemaal van dezelfde spoorbreedte gebruik maken. Een consortium van bedrijven uit Thailand, Laos en Groot-Brittannie begon intussen met de bouw van een dertig kilometer lange spoorbaan tussen de Thaise grensstad Nong Khai en de Laotiaanse hoofdstad Vientiane.

Het werk is de eerste fase van een 1400 kilometer lange spoorweg tussen Thailand en de Zuid-Chinese provinciehoofdstad Kunming.

Reageer op dit artikel