nieuws

Rijk compenseert Limburg voor aanleg rijksweg

bouwbreed Premium

Het rijk stelt f. 50 miljoen beschikbaar als compensatie van verloren gegane natuurwaarden in het gebied tussen Echt en Venlo bij de aanleg van rijksweg 73 Zuid.

Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben Gedeputeerde Staten aangegeven welke richtlijnen bij het opstellen van het natuurcomensatieplan dienen te worden gehanteerd.

Reageer op dit artikel