nieuws

Referentiewoning zonder pvc slechts 1% duurder

bouwbreed

Een NCIV-referentiewoning, met pp buitenriolering, polyester dakgoten, hemlock gevelkozijnen en ‘biokabel’ bedrading, is slechts 1% duurder dan dezelfde woning met de genoemde onderdelen uitgevoerd in pvc. De meerkosten van bouwen zonder pvc zijn dus gering.

Dat valt te concluderen uit een rapport van Marco Polis Advies te Amersfoort. Het rapport heeft als titel ‘Kosten en materiaaleigenschappen van alternatieven voor pvc-produkten in de sociale woningbouw’ en is geschreven in opdracht van Greenpeace Nederland te Amsterdam. In een persbericht laat deze organisatie weten, dat het onderzoek is uitgevoerd omdat er twijfel bestaat over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van alternatieven voor pvc. Volgens Greenpeace heeft de bouw behoefte aan alternatieven, omdat er “bij de produktie van deze chloorhoudende kunststof een cocktail van gevaarlijke chloorstoffen vrijkomt”. Recycling is naar de mening van Greenpeace niet voldoende, omdat daarmee de produktie van nieuwe pvc niet kan worden voorkomen. Uit oogpunt van duurzaam bouwen wordt de toepassing van pvc daarom vaak afgeraden, aldus Greenpeace.

Achterhaald

In een reactie stelt ir. H. Nieuwenhuijsen van de Stuurgroep pvc en Ketenbeheer te Leidschendam, dat het rapport op zich er ‘gedegen’ uitziet. “Ik heb nog geen commentaar op de cijfers, die moet ik eerst laten onderzoeken, maar het lijkt betrouwbaar”, aldus Nieuwenhuijsen. De gegevens waarop Greenpeace haar conclusie baseert, zijn volgens hem echter achterhaald. “Greenpeace hanteert de omstreden SEV-publicatie als uitgangspunt. De laatste stand van zaken is echter het SBR-rapport ‘Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen’, waaraan ook de SEV heeft meegewerkt. Uit dat rapport blijkt, dat het helemaal niet nodig is om extra kosten te maken, omdat pvc niet onderdoet voor andere materialen. De alternatieven zijn namelijk niet minder milieubelastend dan pvc.” Een argument daarbij is dat pvc zich goed leent voor recycling. Volgens Nieuwenhuijsen is ook de produktie van pvc echter veel minder milieubelastend dan voorheen werd aangenomen.

Volgens een woordvoerder van Marco Polis Advies doet het rapport geen uitspraak over de milieuvriendelijkheid van pvc en de alternatieven. Het gaat om een vergelijking van kosten, een gebied waarop het adviesbureau is gecertificeerd. Marco Polis Advies werkt vooral in opdracht van woningbouwverenigingen. “Dit rapport was in de zomer van 1995 gereed, maar Greenpeace heeft het enige tijd laten liggen. Toen was de SEV-publikatie nog de meest actuele, maar sindsdien zijn er verschillende rapporten en LCA’s bijgekomen”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is het rapport wel actueel voor wat betreft de genoemde kosten. “De invloed van prijswijzigingen is relatief, het gaat om de verhoudingen van de kosten, en die zijn ongeveer gelijk gebleven.”

Europa

Inmiddels is de Stuurgroep pvc en Ketenbeheer begonnen met een onderzoek naar milieuvriendelijkheid van pvc in Europees verband. In Nederland wordt volgens de laatste stand der techniek geproduceerd, maar elders in Europa behoeft de produktie van pvc verbetering voor wat betreft de vervuiling van water, laat Nieuwenhuijsen weten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels