nieuws

Record-order voor baggercombinatie

bouwbreed

De combinatie HAM-Van Oord Werkendam/Ballast Nedam Baggeren/ Baggermaatschappij Holland zegt de opdracht te hebben ontvangen voor het grootste baggerwerk dat ooit in Nederland is aanbesteed. Het gaat om de aanleg van een depot voor vervuilde specie met bijkomende werken in het Ketelmeer in de gemeente Dronten, een werk waarmee bijna f. 190 miljoen is gemoeid.

De Bouwdienst van Rijkswaterstaat zal bij dit po optreden als opdrachtgever omdat het po in het beheersgebied van de directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat ligt.

Het werk zal moeten worden uitgevoerd in de periode maart 1996 tot december 1999.

Het speciedepot zal bestaan uit een trechtervormig bekken met daaromheen een dijk. Het bekken krijgt een diepte van vijftig meter en een diameter van duizend meter. Voor de aanleg van het depot moet onder meer ruim twintig miljoen kubieke meter baggerwerk worden uitgevoerd.

Bij de constructie van het depot wordt eerste een tijdelijke damwand geslagen rondom het werkgebied, dat zo’n vier vierkante kilometer zal beslaan. Op die wijze kan in een afgescheiden terrein worden gewerkt.

Flora en fauna

De combinatie zal de bodem van de locatie waar het depot moet komen eerst ontdoen van een laag verontreinigde specie, die in een tijdelijk depot wordt opgeslagen. Vervolgens wordt een schone laag klei en veen afgegraven, die zal worden gebruikt voor de aanleg van de vooroevers, eilanden en slikplaten, die of voor recreatie worden ingericht dan wel uitsluitend voor flora en fauna worden bestemd.

Het daaronder vrijkomende zand van de volgende laag zal voor een gedeelte worden gebruikt voor de aanleg van de dijk en voor het overige elders worden afgezet.

Reageer op dit artikel