nieuws

Publiek orgaan houdt Veluws po uit handen speculanten

bouwbreed

De Recreatiegemeenschap Veluwe gaat via een nieuw opgerichte besloten vennootschap de erfpachtrechten overnemen van het nog in aanbouw zijnde bungalowpark Riverparc Rhedermeer. Met de aankoop wil dit publieke orgaan voorkomen dat het park in handen van speculanten komt.

De eigenaar, de Reinbouwgroep uit Dieren, wilde van Riverparc af, omdat ze het niet tot de kernactiviteiten rekent. De groep heeft in een paar jaar tijd van de 350 beoogde bungalows ongeveer vijftig aan de man weten te brengen.

De Recreatiegemeenschap Veluwe is een gesubsidieerd publiek orgaan, waarin 23 Veluwse gemeenten zitting hebben. Ze houdt zich vooral bezig met het beheer van grote recreatieparken. Riverparc Rhedermeer bevindt zich in zo’n groot recratiegebied, Rhederlaag. Dit 700 hectare grote park, dat onder meer dank zij steun van Economische Zaken tot stand komt, is vooral bestemd voor dagrecratie.

Reinbouwgroep kondigde in het voorjaar van 1995 aan de handen van Riverparc af te willen trekken. Daarop dienden zich tal van kopers aan. Maar volgens directeur J. van de Steege van de Reinbouwgroep waren de kandidaten alleen maar uit op snel geld. “We konden vragen wat we wilden”, zegt Van de Steege over deze gegadigden, die onder meer uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig waren. Bij nadere inspectie, bijvoorbeeld door juristen, bleken achter de kopende partijen onaanvaardbare figuren schuil te gaan.

Lede ogen

Directeur M. Bruil van de Recreatiegemeenschap Veluwe zag intussen de ontwikkelingen met lede ogen aan. “Het waren dubieuze kandidaten. We zijn geschrokken over wat zich op zo’n markt begeeft.” Bruil was bang dat bij verkoop aan een speculant de toch al moeizame ontwikkeling van het bungalowpo verder in het slop raakte, hetgeen een negatieve uitstraling zou hebben op de rest van het park.

Aangezien een degelijke koper uitbleef, heeft de Recreatiegemeenschap het heft maar in eigen handen genomen. Wel moest er nog scherp over de prijs worden onderhandeld, maar de verwachting is gerechtvaardigd dat beide partijen er uitkomen. Hoeveel uiteindelijk is neergelegd voor het po willen de partijen niet zeggen.

Dat de Reinbouwgroep, die actief is in de woning- en utiliteitsbouw, niet is gezwicht voor het snelle geld van de speculanten, heeft volgens Bruil ook te maken met een welbegrepen eigenbelang. Het had de onderneming, die in de regio veel werk verricht, immers een slechte naam ke bezorgen.

Publiek belang

Van de Steege wijst zelf op het feit dat het recreatiepark een publiek belang heeft waarmee bovendien subsidiegeld is gemoeid. De Recreatiegemeenschap neemt door de voorfinanciering van een en ander risico. Daartegenover staat dat ze kan profiteren, als het bungalowpark een winstbron wordt. Dan worden de winsten naar de moeder doorgesluisd, die ze vervolgens kan aanwenden voor de maatschappelijke taken.

De BV, waarvan Bruil ook directeur is, heeft contact met mogelijke partners, die met de verdere ontwikkeling van het bungalowpo willen meedoen. Binnen enkele weken wil Bruil, die voor zijn vennootschap meer een ‘regiefunctie’ ziet weggelegd, de namen van de partners bekendmaken. Naast de bouw van maximaal driehonderd bungalows moeten ook bijvoorbeeld tennisbanen en horecafaciliteiten op Riverparc komen. Uiteindelijk kan het po zo’n negentig banen opleveren, denkt Bruil.

Reageer op dit artikel