nieuws

Premie Risicofonds door overheveling naar VUT-fonds omhoog Bouwcao door strenge winter alsnog duurder

bouwbreed

Als gevolg van de strenge winter zal de voor ’95-’96 gesloten Bouwcao alsnog duurder uitpakken. De bodem van het Risicofonds, waaruit het vorstverlet wordt bekostigd, is namelijk in zicht. Een en ander zal leiden tot verhoging van de premie. Dat was niet nodig geweest als niet, zoals in de jongste cao is overeengekomen, f. 750 miljoen van het Risico- naar het VUT-fonds werd overgeheveld.

Als gevolg van de slappe winters van het afgelopen decennium, waardoor het Risicofonds fors is gegroeid, besloten de cao-onderhandelaars om de nood bij het VUT-fonds te lenigen met een incidentele injectie uit het Risicofonds van f. 750 miljoen. Door dit creatief boekhouden met de bedrijfstakeigen fondsen zou de loonstijging van de Bouwcao niet boven de 5,5% over de jaren 1995-1996 uitkomen.

De strenge vorst van het afgelopen seizoen lijkt echter roet in het eten te gooien. Het broeikas-effect liet het deze winter even afweten, met als gevolg dat per 1 maart (wanneer het seizoen is afgelopen) rond de f. 650 miljoen aan vorstverlet zal zijn uitgekeerd, zo schat het SFB.

Aan het begin van het seizoen zat er f. 815 miljoen in kas. Dat betekent dat er nog slecht f. 165 miljoen resteert. Dat is onvoldoende om, zoals het bestuur van het Risicofonds zich ten doel stelt, een strenge winter te ke overbruggen. Wanneer echter de naar het VUT-fonds overgehevelde f. 750 miljoen nog in de vorstverlet-kas zou zitten, zou het saldo op f. 915 uitkomen. Ruim voldoende voor een strenge Nederlandse winter.

VUT-fonds

Het SFB tekent hier wel bij aan dat de f. 750 miljoen die nodig is voor het VUT-fonds pas in het jaar 2000 daadwerkelijk zal worden aangewend. “Dat geld staat nu op een aparte rekening geparkeerd en zou eventueel pas in etappes naar het VUT-fonds overgeboekt ke worden.”

Een en ander neemt niet weg, zo onderkent Risicofonds-bestuurslid G. Wildeman (bouwbond CNV), dat er een flink gat gaapt dat overbrugd zal moeten worden. Het verhogen van de premie is hiervoor het geeigende middel. Wildeman benadrukt echter dat die premie langs de weg van geleidelijkheid zal worden opgevoerd. Hij vindt de koppeling tussen de premieverhoging van het Risicofonds en het daardoor duurder worden van de Bouwcao niet helemaal opgaan. “Als we volgend jaar een slappe winter krijgen, kan de premie misschien weer omlaag”.

Premieverhoging

De weg van geleidelijkheid lijkt niet op te gaan. Een simpel rekensommetje leert dat bij een premiestelling van de huidige 1,5% er aan het begin van het volgende winterseizoen f. 90 miljoen is bijgekomen. Dat zet het saldo van het Risicofonds op f. 255 miljoen. Niet genoeg dus voor een beetje koude winter (ter vergelijking: De afgelopen periode werd zo’n f. 25 miljoen per dag uitgekeerd). Een verhoging met 1%, waarmee de premie ‘ in beginsel’ ten hoogste mag worden opgevoerd (jaarverslag Risicofonds, red.), zal nauwelijks zoden aan de dijk zetten. Een forsere premieverhoging lijkt dus voor de hand te liggen

Voorzitter B. Visser van het Risicofonds wil niet op de zaken vooruitlopen. Hij sluit niet uit dat de premie meer dan 1% stijgt. “Maar ik heb daar nog niks over te vinden. Als straks alle cijfers beschikbaar zijn zullen we daar met het bestuur over praten.” Visser wijst verder op uitspraken van directeur H. Hak van het Bureau Verletbestrijding in deze krant, dat gestreefd zou moeten worden om, meer dan nu, door te werken tijdens vorstperiodes. “Ook daar gaan we in het bestuur over praten.”

De werkgeversvoorzitter van het Risicofonds was niet bereikbaar voor commentaar. Het AVBB meldt dat de genoemde cijfers ‘nog slechts schattingen’ zijn. “Na afloop van de winterperiode is pas een juist saldo aan te geven. Aan de hand van die cijfers zal het AVBB-bestuur zich over de dan ontstane situatie buigen.” Op dit moment wenst men zich niet uit te laten over een mogelijke verhoging van de premie Risicofonds noch over de grootte van die verhoging en de uiteindelijk invloed hiervan op de stijging van de loonkosten van Bouwcao.

Reageer op dit artikel