nieuws

Plan verbetering Merwededijk ter inzage gelegd

bouwbreed

Vanaf vandaag tot en met 14 februari ligt het concept-plan voor de verbetering van het dijkvak Merwededijk fase IV ter inzage in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Het betreft hier een werk dat wordt uitgevoerd in het kader van de Deltawet Grote rivieren. Het plan is opgesteld door het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

De nieuwe dijk zal iets verschoven worden in de richting van de rivier. De kruin van de dijk zal enkele decimeters worden verhoogd. Tevens worden de taluds iets verflauwd, ten behoeve van de stabiliteit van de dijk, en zal binnendijks een steunberm worden aangebracht. Ter hoogte van de haven van Sleeuwijk wordt een kade-constructie aangelegd.

Het dijkvak Merwededijk fase IV heeft een lengte van 1,8 kilometer. In totaal moet er in Noord-Brabant 20 kilometer dijk worden verbeterd in het kader van de Deltawet.

Reageer op dit artikel