nieuws

Over enkele maanden Milieukeur betontegels

bouwbreed

Het Milieukeur voor betontegels met puingranulaat komt er aan. De Stichting Milieukeur verwacht over twee tot drie maanden de definitieve tekst van het Certificatieschema bekend te ke maken. Een verplicht gebruik van ‘Korrelmix’ komt daar zeker niet in voor.

Dat bleek tijdens de hoorzitting van de Stichting Milieukeur te

‘s-Gravenhage. Het was de laatste mogelijkheid voor belanghebbenden om hun mening over het Milieukeur voor betontegels te geven. Daar werd dan ook levendig gebruik van gemaakt. Over de eventuele verplichting om puingranulaat met het predikaat ‘Korrelmix’ van de Stichting Kwaliteitsborging Korrelmix (SKK) toe te passen, werd niet meer gesproken. In het tijdens de hoorzitting voorliggende concept Certificatieschema kwam het woord ‘Korrelmix’ niet meer voor. De discussie spitste zich toe op twee punten, namelijk de fractie van het grindvervangende granulaat en de waarde van het onderscheid tussen tegels met en zonder Milieukeur en andere materialen. Tijdens de hoorzitting waren vertegenwoordigers aanwezig van betonfabrieken, belangenverenigingen, de Stichting Milieukeur en PRe Product Ecology Consultants te Amersfoort.

Kleine fractie

Een woordvoerder van de Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval (BRBS) pleitte ervoor niet de fractie 4-16, maar

0-16 verplicht te stellen. “Ik ben bang dat we de markt blijmaken met een dode mus, als slechts de fractie 4-16 afgezet kan worden. Het is technisch goed mogelijk om de fractie 0-4 te verwerken. Een voorbeeld is de produktie van Milieutegels bij Zoontjens Beton te Tilburg. Een aantal betonfabrieken moet daarvoor enkele technische verbeteringen doorvoeren, maar dat hoeft geen belemmering te zijn”, aldus de woordvoerder.

Puingranulaat 0-4 heeft niet dezelfde eigenschappen als schoon zand. Het bevat een aandeel cement, waardoor het materiaal kan verharden. Het moet dus met extra zorg worden opgeslagen en behandeld. Daar staat tegenover, dat in een mengsel met puingranulaat 0-4 geen extra cement toegevoegd hoeft te worden. Voor een betontegel met granulaat 4-16 is over het algemeen wel extra cement nodig.

Relatieve waarde

De meest kritische opmerkingen werden gemaakt door ing. M.D.J. Oltheten, secretaris milieu van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). Hij waarschuwde ervoor, dat de consumenten mogelijk voor betontegels gaan kiezen op basis van het Milieukeur, hoewel het slechts om een vergelijking met grindbetontegels gaat en niet met andere bestratingsmaterialen. Het Milieukeur mag dus alleen een rol spelen bij de keuze tussen verschillende tegels en dat moet wel duidelijk gemaakt worden aan de markt.

Alternatieven

Oltheten bracht ook naar voren, dat “iedere producent moeiteloos aan de eis, minimaal 50% van het grind te vervangen door puingranulaat, kan voldoen. Daardoor heeft het Milieukeur een beperkt onderscheidend vermogen. Bovendien biedt het rapport van PRe geen analyse van de relatieve milieuwaarde van primaire materialen zoals grind uit natuurverbeteringspoen en alternatieve secundaire materialen. Er is uitsluitend naar de vervanging van grind door granulaat gekeken.”

Er was ook een schriftelijke reactie op het concept Certificatieschema Milieukeur Betontegels binnengekomen.

Daarin werd onder andere aandacht gevraagd voor het feit, dat er geen rekening is gehouden met andere grindvervangende materialen. Het is niet onmogelijk dat betontegels met alternatieve toeslagstoffen beter zijn voor het milieu, maar niet in aanmerking komen voor het Milieukeur.

Ook maakt het Milieukeur geen onderscheid tussen betontegels met 100% en met 50% grindvervanging, terwijl de eerste het milieu toch minder belasten. “Stop je minder grind in beton, dan wordt ergens anders minder grind gewonnen, in Nederland of in het buitenland”, aldus een onderzoeker van het ingenieursbureau PRe.

Hoewel het Milieukeur een beperkte betekenis krijgt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Life Cycle Analyse (LCA), komt het er wel aan. Na afloop van de hoorzitting zei een lid van het College van Deskundigen te verwachten dat het Milieukeur niet wordt afgeblazen. “Er zijn geen punten waarmee we niet uit de voeten ke.”

Reageer op dit artikel