nieuws

Otra wil groter aandeel magazijnen installateurs

bouwbreed Premium

Otra krijgt steeds meer greep op de magazijnen van de grote installateurs. De multinational in installatiemateriaal biedt met succes ‘de magazijndienst’ aan, zodat installateurs als Croon en Co. en GTI zich ke concentreren op de kernactiviteit.

“Voor alle partijen in de bedrijfskolom heeft het voordelen dat wij de magazijnfunctie overnemen. De installateur hoeft geen dure materialen meer op te slaan, minder kapitaalsbeslag dus. Daarnaast kan men aanzienlijk bezuinigen op de organisatie. De leverancier is de betrekkelijk dure transporten van bijvoorbeeld een half lege wagen kwijt. De kosten die wij moeten maken zijn, als het goed is lager dan de kosten van de afzonderlijke ondernemingen in de bedrijfskolom en daar zit dan onze winst in”, verklaart ir A.G.L. Coppoolse, lid raad van bestuur Otra, enkele uren voor de toelichting op de jaarcijfers 1995. Bij het ter perse gaan van deze krant ving de persconferentie pas aan.

Filosofie

Otra, voor een belangrijk deel in handen van het Franse Sonepar, is al geruime tijd in binnen- en buitenland met deze filosofie bezig. In Nederland is men onder andere via de Technische Unie en Snikkers bezig. Coppoolse: “In het Noorden van Europa en Duitsland doen we hetzelfde, maar dan via onze beste dochters. In Duitsland zijn we bezig met ons derde bedrijf en als dit goed functioneert, want daar hangt het slagen van deze filosofie van af, kan men ook de magazijnfunctie van een installateur gaan overnemen. Op dit moment ke we stellen dat deze dienst bijdraagt aan het positieve resultaat van Otra.” In de ogen van Coppoolse moet in de toekomst de Otra-magazijncontainer op de bouwplaats staan en hoeft de installateur zich over de inhoud geen zorgen te maken.

Voor Otra betekent de overname van de magazijnfunctie wel dat men stevig moet investeren in informatietechnologie om over een aantal jaren daar de vruchten van te plukken. Via Installnet of Videotex ke de klanten hun bestelling doen om deze volgende dag te hebben. Coppoolse: “Goede IT trekt wel ondernemers over de streep.”

Otra surft overigens mee op de golf van een toenemende techniek in de bebouwde omgeving. “Een steeds groter deel van de bouwsom is bestemd voor de installatie”, constateert de Otra-topman. “De bouw ontwikkelt zich gematigd. Maar op de langere termijn is het voor ons een goede zaak dat de component installaties toeneemt.”

Otra realiseerde in 1994 een omzet van f. 3,85 miljard en de winst bedroeg f. 81 miljoen. Eerder had de handelaar al gezegd dat een resultaat van f. 90 miljoen voor 1995 mogelijk moest zijn.

Reageer op dit artikel