nieuws

Oostvaardersplassen hebben nieuwe baas

bouwbreed

Het eigendom en beheer van het bijna zesduizend hectare grote natuurgebied Oostvaardersplassen zijn overgedragen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar dat van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Staatsbosbeheer neemt de dagelijkse zorg voor het gebied over van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, zo zijn de betrokken ministers gisteren formeel overeen gekomen.

Minister Jorritsma zei met spijt afscheid te moeten nemen van haar “troetelkind”. In de discussie over de kerntaken van de afzonderlijke ministeries was de overdracht echter onvermijdelijk. “Mijn ministerie is nu domweg een beetje minder gevarieerd en leuk. Een beetje schuim op de cappuccino is misschien niet het toonbeeld van efficiency, maar het is wel lekker. Zo voelen onze natuurontwikkelingspoen ook een beetje aan”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel