nieuws

Ontduiking stortverboden wordt harder aangepakt

bouwbreed

Minister De Boer heeft de Landelijke Milieu Inspectie opdracht gegeven strenger toe te zien op de naleving van stortverboden voor afval. De Inspectie zal, ook in samenwerking met de provincies, beter moeten voorkomen dat afval dat eigenlijk verbrand moet worden, op stortplaatsen terecht komt.

Sinds 1 januari geldt er een stortverbod voor 21 soorten afval dat preventie en hergebruik moet stimuleren. Bovendien geeft de overheid hiermee de voorkeur aan het verbranden van afval. Storten is echter nog altijd goedkoper dan vervoeren en verbranden wat ontduiking van stortverboden is voor gemeenten aantrekkelijk maakt.

Hoewel een compleet landelijk overzicht nog ontbreekt, is al wel duidelijk dat vooral de regio Achterhoek weigert de wet na te leven. Daar wordt nog bewust gewoon afval gestort. De provincie Gelderland heeft de regio intussen een dwangsom van – 1,25 miljoen opgelegd voor elke week dat zij blijft storten.

Maatregelen

Minister De Boer zint intussen op algemene maatregelen. Zo overweegt ze de storttarieven flink op te schroeven om deze vorm van afvalverwijdering verder te beperken. Ook denkt ze aan het goedkoper maken van afvalverbranding.

Dat kan door de stroom die afvalverbranders opwekken, formeel te bestempelen als ‘groene energie’. Daardoor ke de installaties in aanmerking komen voor een deel van de opbrengst van de onlangs ingevoerde ecotax voor kleinverbruikers.

De steeds grotere druk om te komen tot een vrije markt in afvalstoffen, baart de minister zorgen. Ze verzette zich dan ook tegen de verwerking van Nederlands afval in het buitenland, als er in eigen land betere methoden voorhanden zijn.

Reageer op dit artikel