nieuws

Onderhoud cellen vergt honderden miljoenen

bouwbreed Premium

Goedkoper en sneller gevangenissen bouwen is volgens directeur-generaal mr. F. Evers van de Rijksgebouwendienst niet mogelijk. Hij waarschuwt dat alleen al voor onderhoud en aanpassing van de bestaande gevangenissen de komende jaren f. 300 tot f. 400 miljoen gulden nodig is.

Evers deed zijn uitspraken gisteren tijdens een symposium van de vaste Tweede Kamer Commissie voor Justitie over de bouw van ‘justitiele inrichtingen’. Hij beschreef gevangenissen als een buitengewoon complexe woon- werk- en zorg-gebouwen. Goedkoper bouwen is alleen mogelijk als politiek wordt besloten geen geld te investeren in de werk- en zorgonderdelen.

De RGD studeert in dat kader op alternatieven, met als uitgangspunt de vraag, wat voor gevangenis voor maximaal f. 20 miljoen te bouwen is. Hij waarschuwde voor een post die nog niet op de begroting staat: “de komende jaren zal alleen al voor onderhoud en aanpassing van de bestaande gevangenissen f. 300 tot f. 400 miljoen nodig zijn”.

Evers hekelde recente uitlatingen in NRC/Handelsblad van de firma Penitentiary Lease and Construction ‘waarvan het rijk enkele gevangenissen least’, dat zijn firma op geheel geprivatiseerde basis beter en goedkoper zou ke werken. “Allemaal flauwekul die je gewoon niet moet geloven. De kennis van PLC, is die van de RGD”, aldus Evers.

‘Stadsgevangenis’

Ook het idee van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt om een ‘stadsgevangenis’ te bouwen, vond weinig genade in Evers, ogen “niemand weet wat dat is en wat dat dus kost”. Bij die kritiek sloot prof.ir. H. de Jonge zich aan, directeur van Starke Diekstra Holding maar daarvoor bij de RGD betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe gevangenissen. “Als gemeenten sobere gevangenissen willen gaan bouwen zullen zij zich daarbij verslikken”, voorspelde De Jonge.

Met name de locatiekeuze ziet hij als probleem. Door bestaande gevangenis-ontwerpen in serie te bouwen ‘op tamelijk ongevoelige locaties’ kon de bouwtijd worden teruggebracht tot twee jaar. Bij stadsgevangenissen zullen bestemmingsplan-procedures de bouwtijd oprekken tot minstens drie jaar, aldus De Jonge.

Exporteren

Rijksbouwmeester prof.ir. W. Patijn vond het wel de moeite waard om te onderzoeken of compactere gevangenissen mogelijk zijn. Daarbij zou heroverwogen moeten worden of elke gevangenis wel voor alle soorten regimes geschikt moet zijn.

Nadeel van het toespitsen op specifieke doelgroepen is dat op de langere termijn wordt ingeboet aan flexibiliteit. In dat kader wees prof. De Jonge er op dat er geen idee is over de toekomst waar de gevangenissen, hoe de vormen van detentie zich zullen ontwikkelingen en ook de behoefte er aan.

Volgens De Jonge hebben de RGD en het ministerie van Justitie de afgelopen vijftien jaar, waarin het aantal cellen is gegroeid van 4000 tot 12.000, zoveel expertise opgedaan, die ook internationaal gezien uniek is, dat het voordeel kan opleveren om deze te exporteren.

Reageer op dit artikel