nieuws

‘Nederland moet meer aardwarmte toepassen’

bouwbreed

“Het wordt tijd, dat Nederland andere Europese landen gaat volgen in het gebruik van aardwarmte”, aldus prof.drs.F. Walter van de TU-Delft. “De Nederlandse inbreng van duurzame energie is namelijk de helft van het Europese Unie gemiddelde.”

“Er is voldoende potentieel aan aardwarmte in Nederland. Wij ke aardwarmte niet missen bij het bereiken van onze energie- en milieudoelstellingen. In de hele wereld is deze warmte in schier onuitputtelijke hoeveelheden aanwezig. De beschikbaarheid is doorlopend, de winning milieuvriendelijk en het ruimtebeslag van de winningsinstallaties is gering. Aardwarmte is nu al een belangrijke duurzame energiebron”, aldus Walter in het vakblad De Ingenieur. “Na het gebruik van biomassa en waterkracht als energiebron is het de meest toegepaste vorm van energie-opwekking.

Het totale geinstalleerde vermogen, waarbij van minder dan 100 gr. C is uitgegaan, aan aardwarmtewinning binnen Europa bedraagt momenteel ongeveer 4000 MegaWatt (MW). Koplopers zijn Hongarije met 1250 MW en IJsland met 770 MW. De Europese Unie schat de waarde van aardgaswarmte op de lange, maar ook op de korte termijn hoog in, bij de doelstelling om het aandeel van de duurzame energie te vergroten van 3,7% nu tot 7,8% in het jaar 2005. De voorziene hoeveelheid energiewinst uit aardgaswarmte is even groot als die van windkracht en zonne-energie (zowel thermische als fotovoltaische) samen.”

Toename

“Uitgaande van een gemiddelde aarde temperatuur in Nederland van 10 gr. C aan de oppervlakte, neemt deze toe met 30-35 gr. C per kilometer diepte. Dat betekent, dat bijvoorbeeld 3000m onder het maaiveld een temperatuur van boven de 100 gr. C wordt gemeten. Van de winningsdiepte hangt derhalve af of de gewonnen aardwarmte kan worden omgezet in elektriciteit of dat deze direct kan worden gebruikt voor ruimteverwarming, voor de procesindustrie of voor het drogen van produkten.

Aardwarmte is op verschillende manieren aan de bodem te onttrekken. Door het onttrekken van water aan watervoerende lagen. Om de druk in die lagen constant te houden, wordt het water, na zijn werk gedaan te hebben door warmte af te geven, weer in de grond geinjecteerd. Gewoonlijk bestaat deze winning uit een produktie- en een injectieput, die tezamen een puttendoublet vormen”, aldus professor Walter. Deze manier van warmtewinning wordt in Nederland steeds populairder. “Voorwaarde is wel, dat zich een watervoerende laag van een bepaalde gewenste temperatuur onder het desbetreffende gebouw bevindt, die daarvoor in aanmerking komt. Bij kleine warmtedebieten en een geschikte geologische onderlaag, kan ook vaak worden volstaan met een put voor zowel produktie als injectering. Een andere mogelijkheid is door een gesloten lus horizontaal of verticaal in de grond aan te brengen. De verticale lus dient dan voor de aardwarmte-winning, maar de horizontale voor het opslaan van zonnewarmte, die op de aarde terecht komt, om deze later weer af te geven voor de verwarming van een gebouw.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels