nieuws

Milieuvergunning voor windmolenpark Marrum

bouwbreed

De Raad van State heeft de vergunning goedgekeurd zoals die door het gemeentebestuur van Ferwerderadeel is afgegeven voor het in de Nijkerkerpolder bij de kern Marrum geplande windmolenpark. Het park is een initiatief van zes boeren uit Marrum.

Zij willen hun bedrijfsvoering breder maken zodat ze minder afhankelijk worden van hun agrarische activiteiten. Voor de bouw van de negen molens is door de overheid f. 3 miljoen subsidie toegezegd.

Buurtbewoners stapten naar de Raad van State. De molens tasten volgens hen het landschap te veel aan. Daarom eisten zij schorsing van de milieuvergunning. Rechter J. Boll heeft daartoe echter geen aanleiding gezien.

Met zijn uitspraak is de verleende vergunning van kracht. Nu er een geldige milieuvergunning ligt, kan de gemeente een bouwvergunning verlenen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels