nieuws

MEGA Limburg mag met installateurs in zee

bouwbreed Premium

Het energiedistributiebedrijf MEGA Limburg loopt met de oprichting van zijn dochtermaatschappij VOLTA Limburg vooruit op de nieuwe wet Energiedistributie, die energiebedrijven verbiedt om naast hun corebusiness concurrerende activiteiten te verrichten anders dan via dochterondernemingen. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Limburg op vragen van het VVD-statenlid Zwijnenberg.

Dat statenlid stelde de vragen omdat MEGA Limburg het met de oprichting van VOLTA mogelijk wilde maken dat verhuur-, service- en onderhoudsdiensten ten behoeve van warmwatertoestellen en cv-ketels mogelijk zou worden.

Bij de opzet hiervan stelde men Limburgse installateurs, verenigd in het VNI Platfom Limburg, in de gelegenheid een aandeel tot 50 % in deze besloten vennootschap te nemen.

Het landelijk bestuur van de Vereniging van Nederlandse Installateurs (VNI) te Zoetermeer distancieerde zich van deze vorm van samenwerking omdat niet aan alle door dit bestuur gestelde voorwaarden is voldaan. Het grootste bezwaar geldt de zeggenschap binnen de BV. Het landelijk VNI vindt dat de 50 % van de aandelen bij de installateurs in een hand moet zijn, zodat installateurs niet tegen elkaar uitgespeeld ke worden door een grootaandeelhouder, in casu MEGA Limburg.

MKB Nederland liet als kritiek op deze samenwerking weten dat Volta Limburg aantrekkelijkere tarieven biedt dan de particuliere installatiebedrijven, omdat ze profiteren van de sterke financiele positie van de moederbedrijven. Die houden vaak geld over uit winsten op gas- en elektriciteitstarieven. Ook laten energiedistributie-bedrijven hun dochter-bv’s profiteren van hun diensten, kennis van de markt uit hoofde van hun monopoliepositie en van relatief goedkope huisvesting, voordelige leningen etc.

Goedkope lening

In het onderhavige geval verstrekte moeder MEGA de nieuwe dochter volgens de vragensteller een goedkope lening van – 22,5 miljoen. Met alle overige door MKB Nederland geuite kritiek leek het Zwijnenberg het beste VOLTA Limburg voor de volle 100 % in handen te geven van installateurs.

GS zijn het duidelijk niet met hem eens. “Een geheel verbod voor energie-distributiebedrijven om via dochter- of groepsmaatschappijen concurrerende activiteiten te verrichten, is niet aanvaardbaar. Dit zou er immers toe leiden dat deze bedrijven hun deskundigheid niet produktief mogen maken en dat medewerkers moeten afvloeien.”

Reageer op dit artikel