nieuws

Meer gemeenten in zee met Nationaal Restauratiefonds

bouwbreed

Steeds meer steden gaan in zee met de Stichting Nationaal Restauratiefonds. Op 19 maart ondertekent Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting, in het Stedelijk Museum Het Prinsenhof in Delft een samenwerkingsovereenkomst met deze gemeente. Het contract betekent een forse financiele injectie voor de monumentenzorg in Delft. Met het financieringssysteem kan de gemeente met hetzefde geld twee keer zoveel eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden financieel steunen bij het onderhoud en de restauratie van hun bezit. Voor de huiseigenaar blijven de kosten gelijk. Delft heeft voor de monumentenzorg een bedrag van acht a negen ton beschikbaar.

Zestien andere gemeenten gingen Delft voor. Dat zijn onder meer Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Eindhoven en Breda. Steden als Leiden, Dordrecht, Maastricht en Middelburg volgen waarschijnlijk dit jaar nog. Het financieringssysteem houdt in dat de gemeente een subsidiebedrag bij het Restauratiefonds belegt. Daarmee wordt na 15 jaar een hogere subsidie aan de eigenaar uitbetaald.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels