nieuws

Mantelcontract arbozorg voor Conga-bedrijven

bouwbreed

Voorzitter J.J. Meijer van de Confederatie Gespecialiseerde Aannemers Conga heeft dinsdagmiddag in Driebergen een mantelovereenkomst arbozorg ondertekend. Het werd hem voorgelegd door de tweede ondertekenaar, directeur E. Nijpels van De Twaalf Provincien Landelijke Arbodienst N.V.

Door deze overeenkomst ke de individuele bedrijven van de zeven bij Conga aangesloten bedrijven tegen een gereduceerd tarief een keuze maken uit vijf pakketten arbozorg, die verschillen in reikwijdte en intensiteit.

Behalve de bedongen tariefkorting ke de ondernemingen er ook op rekenen dat de arbozorg specifiek voor hun branche wordt toegepast. Dat kan mede worden gegarandeerd door een begeleidingscommissie, die zowel vertegenwoordigers van De Twaalf Provincien als van de Conga telt.

Zeven organisaties

De overeenkomst werd ondertekend in het kantoor van de vereniging Het Hellende Dak in Driebergen, een van de zeven in Conga samenwerkende organisaties van gespecialiseerde aannemers. De andere zes zijn de Algemene Voegers Patroons Bond, de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland Bovatin, de Nederlandse Metselaars Patroonsbond NMPB, de Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende bedrijven NVK, het Verbond Ondernemers Gespecialiseerde Aanneming Voga en de Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland OBN.

Geen verplichting.

Deelname van individuele bedrijven van de aangesloten lid-verenigingen is niet verplicht. Maar volgens De Twaalf Provincien, die eerder al contracten afsloot met Het Hellende Dak en de OBN, zal zeker 40 tot 60 procent van de bedrijven gebruik maken van deze speciale aanbieding.

Het zou in de totale door Conga bestreken branches gaan om de zorg voor 30.000 tot 50.000 werknemers.

Reageer op dit artikel