nieuws

Limburgse gemeenten werken samen aan realisatie Grensmaas

bouwbreed Premium

De burgemeesters van Born, Echt, Maastricht, Meerssen, Stein en Susteren hebben maandagmorgen in het provinciehuis van Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de herziening van bestemmingsplannen voor het po Grensmaas.

Daarmee komt men tegemoet aan de wens van de provincie om de plannen voor de Grensmaas “snel te ke vertalen naar gemeentelijke bestemmingsplannen”. De genoemde Maasgemeenten hebben alle een deel van het grondgebied in het Grensmaasgebied liggen.

Nu het streekplan, dat voor 1996/97 is voorzien, is herzien, moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is nodig om de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren, waar het Grensmaaspo onderdeel van is, mogelijk te maken. Een snelle proceduregang is nodig om de uitvoering van de rivierverbreding te ke beginnen. Want volgens het Deltaplan Grote Rivieren moet het beschermingsniveau van 1/250 voor 1 januari 2006 zijn bereikt.

In de samenwerkingsovereenkomst die nu is getekend staat ook vermeld dat de provincie bereid is de samenwerking te ondersteunen door 50% van de kosten voor de herziening van de plannen op zich te nemen.

Reageer op dit artikel