nieuws

Limburg : 3,5 miljoen voor stads- en dorpsvernieuwing

bouwbreed

Voor stads en dorpsvernieuwing in Limburg hebben Gedeputeerde Staten f. 3,5 miljoen uitgetrokken. Het geld wordt verdeeld over zeven projecten. Het gaat met name om woningbouw en de inrichting van bedrijventerreinen.

Het meeste geld, f. 1 miljoen, wordt gebruikt om een verouderd en gedeeltelijk braakliggend bedrijventerrein te Swalmen te bebouwen. Het terrein is 18 hectare groot en biedt plaats aan 395 woningen. Dit jaar begint de bouw van 133 woningen. De nog aanwezige bedrijven krijgen op termijn andere huisvesting.

In Geleen wordt het gebied rond het station Geleen-Lutterade opnieuw ingericht. “Een van de uitgangspunten hierbij is dat het centrum zich moet openen richting spoorlijn en woonwijk Lindenheuvel”, aldus een toelichting van GS. Hiervoor wordt f. 990.000 uitgetrokken. De gemeente kocht langs de spoorlijn verschillende woningen op. Deze zijn inmiddels gesloopt. Rond de spoorlijn worden nieuwe huizen gebouwd en er komt een plein.

De bouw van een woonzorgcomplex met veertien seniorenwoningen te Broekhuizen krijgt een subsidie van f. 480.000. Naast de nieuwbouw moet ook het centrum opnieuw worden ingericht.

Op een oppervlakte van 1,1 hectare worden in de gemeente Roggel en Neer 50 woningen gebouwd. Het gaat om woningen voor ouderen en eengezinskoopwoningen. Hiervoor wordt uit het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds een bedrag van f. 175.000 uitgetrokken.

Na het slopen van oude schoolgebouwen in Landgraaf ke 83 woningen worden gebouwd. De gemeente kan rekenen op een bijdrage van f. 405.000 uit het provinciale fonds.

Voor de sloop van een oud horecacomplex en de bouw van 21 appartementen krijgt de gemeente Meijel een bijdrage van f. 275.000.

Tenslotte krijgt Susteren voor de sloop van een oud benzinestation en de bouw van 24 appartementen een bijdrage uit het fonds van f. 180.000.

Reageer op dit artikel