nieuws

Keboma keurmerk garantie voor veilig kraangebruik

bouwbreed

In het vervolg geeft Keboma behalve het Keboma keurmerk voor kranen ook een certificaat af. Dit certificaat dat de erkenning heeft van de EER (Europese Economische Ruimte) is geldig zolang de machine ook over een geldig Keboma-keurmerk beschikt.

Kraancertificaat of keurmerk zijn niet wettelijk verplicht maar zijn een waarborg voor technisch veilig kraanmaterieel. Van kracht is wel de wettelijke verplichting een hijskraan jaarlijks door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken en beproeven alsmede het periodiek onderzoek aan mobiele- en torenkranen door Keboma volgens het ‘3-2-2 systeem’.

Sinds de invoering op 1 januari 1995 van een wettelijke verplichting voor kranenfabrikanten om hun machines te voorzien van een CE-markering, is de verplichting van eerste onderzoek en beproeving door een onafhankelijke deskundige komen te vervallen. De CE-markering is een toelatingsbewijs voor de Europese markt, dat met een bijbehorende ‘verklaring van overeenstemming’ aangeeft, dat de desbetreffende kraan overeenstemt met de Richtlijn Machines.

Het voldoen aan normen zoals BS, CEN, DIN en NEN is derhalve niet verplicht waardoor, aldus Keboma, “het veiligheidsniveau van kranen van fabrikant tot fabrikant kan verschillen”.

Het Keboma keurmerk voor kranen wil een waarborg voor een veilig kraangebruik zijn. Daarom wordt door de Keboma voor het onderzoek gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde checklijst die is afgeleid van het tot 1995 verplichte “Beoordelingsformulier BFH 542”. Daarnaast wordt een aantal technische normen toegepast waaronder de geharmoniseerde Europese normen C-, B- of A-normen van CEN of CENELEC en bij ontbreken hiervan NEN-normen zoals die tot 1995 door de Nederlandse overheid werden voorgeschreven. Het op goedbevonden kranen afgegeven Keboma keurmerk is een jaar geldig en is vanaf 1 januari 1996 voorzien van een logo van de Raad voor Accreditatie.

Behalve de wettelijke verplichting tot een jaarlijks onderzoek geldt ook nog de verplichting een mobiele- en torenbouwkraan periodiek door Keboma te laten onderzoeken en beproeven volgens de ‘3-2-2 procedure’. Kranen die bij periodieke keuring goed worden bevonden krijgen, indien zij over een al afgegeven Keboma keurmerk beschikken, een nieuw Keurmerk dat weer een jaar geldig is. Het certificaat blijft geldig. Beschikt de machine niet over een Keboma-keurmerk dan voert Keboma de periodieke keuring uit in de vorm van een veiligheidsinspectie. Bij goedkeuring krijgt de kraan een veiligheidsvignet. Een keuring om alsnog het Keurmerk en het certificaat te verkrijgen blijft mogelijk.

Reageer op dit artikel