nieuws

Kabinet begint proef met ‘kansenzones’ in grote steden

bouwbreed Premium

Het kabinet wil in twee van de vier grote steden zogeheten kansenzones instellen. Door ruimere en soepelere toepassing van bestaande wet- en regelgeving moet het aantrekkelijk worden voor beleggers en ondernemers om te investeren in kansarme wijken.

Dit hebben de betrokken bewindslieden, minister Dijkstal en staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Vermeend (Financien) bekendgemaakt.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ke tot 1 mei van dit jaar voorstellen indienen voor de inrichting van een kansenzone. De twee beste worden gekozen. Twee maanden later kan de proef beginnen, voorlopig voor vier a vijf jaar. Na twee jaar moeten de eerste resultaten al zichtbaar zijn, aldus Kohnstamm, de coordinator van het grote-stedenbeleid. Eventueel kan dan worden besloten het experiment uit te breiden naar andere steden. Op termijn kan dat leiden tot nieuwe wetgeving.

De bewindslieden verwachten dat kansenzones bijdragen aan nieuwe economische activititeiten in wijken die zich kenmerken door een veelvoud aan ‘stadse’ problemen, zoals werkloosheid, onveiligheid en onleefbaarheid. De wijkbewoners zelf moeten daarvan het meest profiteren. De inzet van langdurig werklozen is een belangrijk uitgangspunt.

Om het investeren in de gebieden fiscaal aantrekkelijk te maken wil het kabinet de huidige zogeheten tante Agaath-regeling “verruimd” inzetten. Die regeling is 1 januari in werking getreden. Zij is bedoeld om starters en jonge bedrijven te stimuleren. Belastingplichtigen die hun geld beleggen in een tante Agaath-fonds krijgen een extra rente- en dividendvrijstelling van 5000 gulden voor alleenstaanden en 10.000 gulden voor gehuwden. Uit die fondsen ke bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsgebouwen in achterstandswijken worden gefinancierd, aldus Vermeend.

Milieu

Het kabinet wil verder proefgemeenten beter in staat stellen soepeler om te gaan met bestaande regel- en wetgeving op milieugebied. Die werkt vaak belemmerend bij het investeren. Daarbij gaat het er niet om, zo benadrukte Dijkstal, om te tolereren dat er “een loopje” wordt genomen met het milieu, maar bijvoorbeeld om het beperken van de duur van allerlei procedures. Niettemin kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat over de bandbreedte van de milieunormen wordt gesprongen, zei Kohnstamm.

In landen als Amerika, Frankrijk en Engeland lopen al experimenten met kansenzones. De resultaten daarvan zijn gematigd positief, aldus Kohnstamm. Hij heeft ervan geleerd dat het succes in hoge mate wordt bepaald door ook specifiek te werken aan het verbeteren van leefbaarheid, veiligheid en onderwijs in achterstandswijken. “Anders kan je het wel schudden.”

Kansenzones passen in het beleid de problemen in de grote steden te lijf te gaan. “Zo’n beetje het hart van het regeerakkoord”‘, aldus Dijkstal. Het kabinet maakte daarover eerder met grote en middelgrote steden afspraken en stelde voor het stedenbeleid ruim twee miljard gulden beschikbaar.

Reageer op dit artikel