nieuws

Hydrofobeermiddel biedt extra bescherming beton

bouwbreed Premium

Een hydrofobeermiddel kan bijdragen aan de bescherming van beton. Over het algemeen is een goed uitgevoerde betonconstructie vanzelf voldoende dicht en duurzaam, maar er zijn situaties waarin het zinvol kan zijn beton te hydrofoberen.

Dat valt op te maken uit het rapport BSW 96-221 ‘Hydrofoberen van beton’ van de Bouwdienst Rijkswaterstaat te Utrecht. Als voorbeeld wordt een betonconstructie onder een wegdek van asfaltbeton gegeven. Als er sprake is van zeer open asfaltbeton (ZOAB) kan er een uiterst agressief milieu ontstaan als gevolg van het ruime gebruik van dooizouten. Als het betonoppervlak van te voren met een hydrofobeermiddel is behandeld, zal het veel minder water en dooizout opnemen, minder gevoelig zijn voor carbonatatie, minder schade ondervinden van wisselende vorst en dooi, en een langere levensduur hebben.

Geen wondermiddel

Dat geldt echter alleen als er een geschikt middel wordt toegepast, het middel op de juiste wijze en onder de juiste omstandigheden wordt aangebracht en als het middel voldoende diep in het beton kan doordringen. Hydrofoberen is dus geen wondermiddel. Als er reeds sprake is van door chloride geinitieerde roestvorming, dan zal die niet door hydrofoberen gestopt worden.

Ook mag men niet verwachten, dat slecht uitgevoerd beton verbeterd kan worden door het toepassen van een hydrofobeermiddel. Tenslotte moet er veel aandacht besteed worden aan de kwaliteit van het middel en van de toepassing. In het rapport staan aanbevelingen voor het schrijven van bestekken.

Het onderzoek is reeds in 1992 begonnen met een literatuurstudie. Op basis daarvan is een aantal middelen beproefd, waarvan er slechts drie aan de gestelde eisen voldeden. In december 1993 is alvast een aanbeveling gepubliceerd over de keuring van hydrofobeermiddelen voor beton. Het onderzoek is vervolgens voortgezet met de drie goed bevonden middelen. De invloed van hitte, koude, vocht en curing compound op de kwaliteit van de bescherming zijn onderzocht. Hydrofoberen bleek een bijdrage aan de bescherming te ke leveren, maar een zorgvuldige controle op de identiteit van de gebruikte middelen wordt aangeraden. Dat kan door visuele inspectie en door het bepalen van het infraroodspectrum.

Reageer op dit artikel