nieuws

‘Hogere huren houden kantorenmarkt gezond’

bouwbreed

Gedurende drie maanden per jaar is Lex Cramer van Van Gool en Partners bezig met het samenstellen van de ‘Kantorenvisie’. In dit rapport wordt een beeld gegeven van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam. Het aanbod en opname van kantoorruimte, de leegstand en de huurprijsontwikkeling sinds 1980 zijn onderdeel van het werkstuk dat gretig wordt afgenomen door onder anderen makelaars, potentiele huurders en studenten.

Om de Kantorenvisie zo actueel mogelijk te maken worden van dag tot dag alle gegevens bijgehouden van aanbieders van kantoorruimte. Bestemmingsplannen, berichten over aanbestedingen of afgifte van bouwvergunningen en gegevens van andere adviseurs of makelaars worden in het rapport verwerkt. Daarnaast zet het vastgoedbedrijf jaarlijks studenten in om ‘veldwerk’ te verrichten. Zij nemen poolshoogte bij bedrijfsgebouwen waarvan het onduidelijk is of er kantoorruimte leeg staat. “Meestal is het voldoende om bij de receptie te informeren of een gedeelte van het pand niet is verhuurd of dat er binnenkort een bedrijf intrekt”, aldus Lex Cramer.

Fabrieksschoorstenen

“Het belangrijkste om een up-to-date Kantorenvisie te krijgen is dat we met z’n allen onze oren en ogen goed openhouden”, benadrukt Cramer. Daarom worden publikaties van derden, zoals makelaarskantoren, nauwkeurig bijgehouden. Deze informatie blijkt echter veelal ‘vervuild’ te zijn. “Zo is het helaas geen uitzondering dat niet bestaande bedrijven gehuurd zouden hebben of bedrijven volgens een publikatie 500 vierkante meter gehuurd hebben waarna bij veldonderzoek en navraag bij het betreffende bedrijf blijkt dat men 125 vierkante meter heeft gehuurd.”

Het omgekeerde gebeurt ook: ondernemingen melden niet dat er binnenkort ruimte vrijkomt omdat ze onrust binnen het bedrijf over een ophanden zijnde reorganisatie willen voorkomen. “Indien de kantoorruimte niet wordt aangeboden, wordt het ook niet opgenomen in de Kantorenvisie”, aldus Cramer. “We gaan uit van zekerheden, aan geruchten of het gevoel dat er wel eens een verhuizing op handen zou ke zijn hebben we niets. Maar natuurlijk checken we wel alle berichten die binnenkomen.”

Bij het samenstellen van de Kantorenvisie gaat Cramer uit van verhuur of leegstand van minimaal 500 vierkante meter beschikbare kantoorruimte. “Als ergens 499 vierkante meter leeg staat komt het niet in het rapport”, zegt hij. “En als twee huurders samen 510 vierkante meter betrekken komt het er ook niet in.” Verder neemt hij geen gegevens op van kantoren die leeg komen op fabrieksterreinen. “We rekenen de belangrijkste advocatenkantoren, banken en headhunters. Die gaan echt niet tussen de fabrieksschoorstenen zitten”, aldus Cramer.

Daartoe is dan ook geen enkele reden want Amsterdam is een van de goedkoopste steden ter wereld wat het huren van kantoorruimte betreft. Dat brengt overigens niet altijd voordelen met zich mee. “De huurprijs moet omhoog”, aldus Cramer. “De lage prijs gaat ten koste van de kwaliteit van de gebouwen. Dus wil de markt gezond blijven dan is een stijging van de huurprijs noodzakelijk voor de bouwwereld, de beleggers en voor de gemeente en is dus uiteindelijk ook in het voordeel van de huurders.”

Concurrentie

De Kantorenvisie vindt gretig aftrek. Het rapport wordt toegezonden aan de pers en aan clienten en is daarnaast op aanvraag verkrijgbaar. Tot de vaste afnemers behoren makelaarskantoren, beleggers, verzekeringsmaatschappijen, banken en studenten. Cramer: “Er zit drie maanden werk in dit rapport. De concurrentie doet daar zijn voordeel mee. Je leert een aap klimmen, maar daar staat tegenover dat wij een voorsprong houden op onze concurrenten.”

In de Kantorenvisie rapporteren Van Gool en partners jaarlijks over de mogelijkheden om in Amsterdam een kantoor te huren.

Reageer op dit artikel