nieuws

Heerhugowaard in geweer tegen bouwplannen buren

bouwbreed

Heerhugowaard heeft zich de woede van buurgemeenten Niedorp, Wester-Koggenland en Opdam op de hals gehaald. De gemeente heeft bij de buren bezwaar aangetekend tegen het voornemen enige tientallen woningen te bouwen. Volgens Heerhugowaard kan het de ontwikkeling van de HAL-locatie in gevaar brengen.

De provincie Noord-Holland spreekt van een “ongebruikelijke werkwijze”, maar deelt de zorgen van Heerhugowaard.

Heerhugowaard is samen met de gemeenten Langedijk en Alkmaar bezig met de ontwikkeling van de HAL-locatie. Op deze Vinex-locatie moeten de komende jaren zo’n 15.000 woningen worden gerealiseerd. Het leeuwedeel van dit aantal wordt op het grondgebied van Heerhugowaard gebouwd. Volgens de recente ‘Planningslijsten nieuwbouw en woningverbetering 1996-1999’ is nu gebleken dat de kleinere buurgemeente Niedorp, Wester-Koggenland en Opdam meer willen bouwen dan alleen voor het voorzien in de eigen woningbehoefte. Volgens een provinciewoordvoerder gaat het hier om enige tientallen woningen.

Tegen de bestemmingsplannen heeft Heerhugowaard nu bij de gemeente officieel bezwaar aangetekend. In een reactie op deze handelswijze heeft de CDA-statenfractie bij GS van Noord Holland de ‘alarmbel’ geluid en aandacht gevraagd voor wat ze noemt “de groeiende problemen” tussen Heerhugowaard en de omliggende gemeenten. Volgens het college van GS “is er grond voor een zekere verontrusting over het welslagen van het verstedelijkingsbeleid in het HAL-gebied” door het overschrijden van het bouwprogramma door de kleinere kernen.

Belemmeren

Op de vraag van de CDA-statenfractie naar het oordeel van GS over het belemmeren van ruimtelijke ordeningsplannen door Heerhugowaard, zegt het provinciebestuur dit enigszins te ke begrijpen. “Hoewel het om een hoogst ongebruikelijke werkwijze gaat, is het gebruik daarvan mogelijk ingegeven door de ernst die Heerhugowaard aan deze kwestie toekent. Wij delen de zorg van de gemeente. Immers aan de realisatie van de Vinex-bouwopgave hebben ook wij ons verbonden”, aldus gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Verder is het provinciebestuur van mening dat het Heerhugowaards eigen verantwoordelijkheid is om tegen de bouwvoornemens van de buren actie te ondernemen. “Wij ke Heerhugowaard dat recht niet ontzeggen. Het past ons dan ook niet om hierover een oordeel te geven”, zo stelt het diplomatiek vast.

Woningbouw

Wel hebben GS Heerhugowaard en de omliggende gemeenten een half jaar de tijd gegeven om een ruimtelijk woningbouwbeleid in de steigers te zetten. Dit moet gebeuren aan de hand van volkshuisvestingsplannen. “Wij hebben hen erop gewezen dat de onderling bindende programmeringsafspraken voor de woningbouw daarvan deel uit dienen te maken”, aldus het provinciebestuur er aan toevoegend dat mochten de gemeenten er zelf niet uitkomen het aanleiding is “om deze verantwoordelijkheid weer naar ons toe te halen.”

Reageer op dit artikel