nieuws

Haagse Wethouder pleit voor verhoging huursubsidie

bouwbreed

Wethouder Noordanus van Ruimtelijk Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting heeft nogmaals een beroep gedaan op de Tweede Kamer om de huursubsidieregeling te verruimen en de normhuur te verlagen.

Vandaag is de hoorzitting van de Tweede Kamer waarin de individuele huursubsidie en het huurbeleid aan de orde zijn. De Haagse wethouder baseert zijn oproep op een rapport over de huren in de Residentie dat het onderzoeksinstituut OTB/TU Delft heeft gemaakt in opdracht van de gemeente.

Uit het rapport blijkt dat ongeveer 23.000 huurders in Den Haag onder het – door het Nibud berekende – bestaansminimum leven en dat een nog groter aantal huurders na aftrek van woonlasten onvoldoende geld overhoudt om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen.

Voor zowel de minima als de mensen met een inkomen net boven modaal zijn de sterk stijgende huurlasten een bedreiging.

Volgens Noordanus zou een verruiming van de Individuele Huursubsidie regeling op korte termijn soelaas ke bieden.

Reageer op dit artikel